Bijeenkomst

Leerbijeenkomst ‘dementie bij mensen met een migratieachtergrond’

Bijeenkomst

Leerbijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen die met de Zorgstandaard Dementie (gaan) werken

In de eerste drie maanden van 2024 worden leerbijeenkomsten ‘dementie bij mensen met een migratieachtergrond’ georganiseerd. Pharos werkt daarbij samen met Dementie Netwerk Nederland (DNN), Movisie en Vilans. De leerbijeenkomsten maken deel uit van het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie, onderdeel van de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het werkplan wordt aangestuurd door DNN.

Op 7 maart vertellen Inge Goorts en Jennifer van den Broeke hoe je kunt samenwerken met sleutelpersonen en geven ze tips op betrekken en bereiken. 

Op 26 maart is er een inspiratiebijeenkomst met goede voorbeelden op het gebied van dementiezorg en –ondersteuning aan mensen met een migratieachtergrond.

Voor meer informatie (en inschrijven), klik hier:
https://www.zorgstandaarddementie.nl/event/vragenuurtje-sleutelfiguren-voor-mensen-met-een-migratieachtergrond/

Naar boven