Webinar

Webinar: werken aan welbevinden in het onderwijs

Webinar

Gemeenten, GGD en onderwijs zijn belangrijke partners in een integrale aanpak gericht op het welbevinden van kinderen en jongeren. In dit webinar delen we onze kennis over wat het werken aan welbevinden in het onderwijs oplevert. En hoe je dit in samenwerking aanpakt.

Wat gaan we doen?

We verkennen hoe je als gemeente en GGD kan werken aan het welbevinden van kinderen en jongeren op school, samen met het onderwijs. We gaan in op het belang van welbevinden bij het vergroten van de kansengelijkheid en de interactie daartussen. Bijvoorbeeld door bij het maken van plannen te kijken welke scholen het hardst ondersteuning nodig hebben. Denk aan scholen met grote groepen leerlingen of studenten die opgroeien in een kwetsbare maatschappelijke economische positie, of met risico op SEGV, of die op een andere manier kwetsbaar zijn.

Wat gaan we delen?

Vanuit de programma’s GezondIn (Pharos en Platform31) en Welbevinden op School (Pharos en het Trimbos-instituut) delen we op het webinar theoretische kennis. Onder meer over de effecten van het opgroeien in ongunstige omstandigheden en wat het (samen)werken aan welbevinden in het onderwijs oplevert. We verkennen samen hoe je dit het best en in samenwerking aanpakt. Er is ruime mogelijkheid voor uitwisseling.

Voor wie?

Beleidsprofessionals uit de gemeente (jeugd, onderwijs, gezondheid, preventie)

We roepen je van harte op om samen met partners uit jouw gemeente (GGD, onderwijs) het webinar te volgen of de opname achteraf met ze te delen.

Datum: dinsdag 1 november van 15:00 – 16:30 uur, digitaal via Teams
Aanmelden onderaan deze pagina.

Het vervolg: Doe mee aan de leerkring

Wil je na het webinar aan de slag en verder verkennen hoe je samen kunt werken aan welbevinden en kansengelijkheid in het onderwijs? Op 11 november is de eerste bijeenkomst van een leerkring over dit onderwerp. Daarin kunnen gemeenten die hiermee aan de slag willen hun kennis en ervaringen uitwisselen.

Houd 11 november in de ochtend vrij en meld je aan op het aanmeldformulier

Aanmelden

Naar boven