Annuleringsvoorwaarden in-company trainingen

Financiële verplichtingen bij annulering: tot 7 dagen voor de aanvang van de training 100%, 7 – 14 dagen voor de aanvang van de training 80%, 14 – 21 dagen voor de aanvang van de training 60%, 3 weken of langer van te voren kan deze kosteloos worden afgezegd. Een uitzondering voor de regeling hierboven zijn de kosten voor de trainingsacteur. Wanneer de training tot 21 dagen voor de aanvang wordt afgezegd, zullen de kosten voor de trainingsacteur 100% in rekening worden gebracht. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.

Verhindering door ziekte: In geval van ziekte van de trainer zal Pharos maximale inspanning verrichten om een vervanger te vinden zodat de training doorgang kan vinden. Als het Pharos niet lukt een vervanger te vinden is er sprake van overmacht en zal Pharos de training op een ander tijdstip uitvoeren. Pharos is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eventueel geleden schade. Het tijdstip waarop de training zal worden uitgevoerd vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.

Naar boven