Annuleringsvoorwaarden

Aanmelding

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier op de website. Bij aanmelding van de training worden de algemene en annuleringsvoorwaarden u (digitaal) aangeboden en geeft u aan hiermee akkoord te gaan. Aanmeldingen voor trainingen met open inschrijving worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bevestiging van aanmelding

U ontvangt per email een bevestiging van uw inschrijving van de afdeling Scholing & Training. Na het sluiten van de inschrijfdatum ontvangt u nader bericht over uw deelname. Wanneer er al eerder voldoende aanmeldingen zijn, wordt u eerder geïnformeerd.

Deelname en betaling

Door het insturen van het aanmeldformulier verplicht u zich tot het betalen van de deelnemerskosten. Na sluiting van de inschrijftermijn ontvangt u de bevestiging van deelname en een factuur. Het volledige bedrag dient vóór aanvang van de training te zijn voldaan. In de prijs zijn koffie, thee en lesmateriaal inbegrepen. Bij trainingen van een hele dag is ook de lunch inbegrepen, bij trainingen aan het eind van de middag/avond een lichte maaltijd.

Annulering door deelnemer

Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk (per e-mail). Bij annulering brengt Pharos kosten in rekening:

  • Tot drie weken voor aanvang van de training: kosteloos.
  • Minder dan drie weken voor aanvang: het gehele bedrag.

Bent u verhinderd, dan kunt u kosteloos een vervangende kandidaat voorstellen, mits deze ook voldoet aan de voorwaarden voor deelname. U geeft deze wijziging tijdig door aan Pharos.

Annulering door Pharos

Bij onvoldoende aanmeldingen kan de training door Pharos worden geannuleerd. U ontvangt na het sluiten van de inschrijftermijn bericht. Pharos is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de geleden schade. Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer, een training geen doorgang kan vinden, wordt door Pharos een nieuwe datum vastgesteld. Alle deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd. Met het wijzigen van de datum is de overeenkomst tussen deelnemer en Pharos in feite opgezegd. Deelnemers dienen schriftelijk akkoord te gaan met de nieuwe datum. Degenen die zich niet opnieuw aanmelden voor de training op de nieuwe datum zijn geen annuleringskosten of deelnemerskosten verschuldigd.

Certificering en accreditatie

Na het afronden van een training ontvangen deelnemers een certificaat met verklaring van deelname.

Een aantal trainingen in het Pharos aanbod is door een beroepsvereniging geaccrediteerd. Deze accreditatie staat vermeld op het certificaat. Wanneer accreditatiepunten voor u van toepassing zijn, dient u uw registratienummer vooraf aan Pharos door te geven.

Naar boven