De toekomst van vaderschap

Ben je al enige tijd betrokken bij het thema vaderschap en actief bezig om vaders te betrekken in geboorte- en kindzorg? Of begin je net aan deze reis? Dan mag je deze bijeenkomst zeker niet missen!

Meld je aan!

Datum:            Woensdag 11 september 2024
Tijd:                  10.00 – 16.00 uur
Locatie:           Kantoor van Pharos, Utrecht

Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, en onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management en Erasmus Medisch Centrum organiseren dit najaar een inspirerende dag over vaderschap in relatie tot gezondheidsverschillen en gelijke kansen voor kinderen. We onderzoeken samen welke fundamentele veranderingen nodig zijn om vaders meer ruimte te geven in de zorg voor en betrokkenheid bij het leven van hun kinderen.

Voor wie?

Beleidsmakers en projectleiders bij gemeenten, Kansrijke Start coalities, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en professionals/(zorg)verleners uit de geboortezorg, (preventieve) jeugdzorg en welzijns/sociaal domein die werken aan het thema vaderschap. Iedereen die zijn of haar ervaring wil delen en wil bijdragen aan meer aandacht voor vaderschap in beleid en praktijk, is van harte welkom!

Waarom?

Mannen die meer betrokken zijn bij de zorg voor hun kinderen zijn gelukkiger en gezonder. De meeste mannen worden vader tijdens hun leven, maar vaders zijn nog altijd minder betrokken bij de zorg voor hun kinderen dan moeders. Vaders worden als ouder nog niet volwaardig gewaardeerd en onvoldoende betrokken in het zorg- en welzijnssysteem. Het betrekken van vaders staat duidelijk in relatie tot betere kansen voor kinderen.

Deze dag onderzoeken we samen welke stappen bijdragen aan een doorbraak: van de dilemma’s rond het vaderschapsverlof, het streven naar een hernieuwde kansrijke start voor vaders, tot het uitwisselen van kennis en ervaring op de thema’s gezondheidsverschillen en vaderschap.

Ochtendprogramma

Onder leiding van Kaveh Bouteh (Pharos) gaan we in gesprek met een panel met onder andere Abdel Mehraz (Trias Pedagogica) en Robin de Jong (VDRS, Stichting voor betrokken vaderschap). We bespreken dilemma’s rondom vaderschapsverlof en Kansrijke Start: Waarom wordt het vaderschapsverlof nog niet optimaal benut? Waarom hebben vaders nog geen volwaardige plek binnen de kansrijke start voor kinderen en binnen de geboortezorg? Samen proberen we oplossingen te vinden voor een sterkere kansrijke start voor vaders.

Middagprogramma

In de middag gaan we praktisch aan de slag: Voorlopende gemeenten krijgen de kans om met elkaar uit te wisselen over vaderschap; hoe pak je dit lokaal aan, waar liggen kansen, wat leren we van elkaar? Parallel hieraan leiden onderzoekers van Erasmus een groepsgesprek waarin we op zoek gaan naar antwoorden op vragen over de betrokkenheid van vaders bij de zorg voor hun kinderen.

Je kunt de dagdelen van deze bijeenkomst afzonderlijk volgen. Meer details volgen binnenkort.

Samen kunnen we werken aan een doorbraak en een positieve verandering teweegbrengen voor vaders én hun kinderen!

We hopen je te zien op 11 september!

Aanmelden

Naar boven