Een Kansrijke Start stopt niet op 2-jarige leeftijd!

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling, maar het bieden van een Kansrijke Start stopt niet op 2-jarige leeftijd. Daarom kiezen steeds meer gemeenten in Fryslân (o.a. de gemeenten Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Smallingerland) voor de toevoeging van nog een actielijn. De vierde actielijn richt zich op kinderen in de voorschoolse periode met een doorloop in de onderbouw van het basisonderwijs. Doelstellingen actielijn 4:

  • Een gevarieerd en toegankelijk aanbod gericht op universele en selectieve preventie
  • Gerichte aandacht voor observeren en vroegtijdig signaleren van problemen
  • De sociaalpedagogische infrastructuur om de juiste hulp op de juiste plek te bieden
  • Doorgaande lijn voorschool – basisschool (-voortgezet onderwijs) – zorg.

De gemeenten willen hiermee een doorgaande ontwikkelingslijn en Kansrijke Start realiseren voor alle kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot 7 jaar.

“Vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen kinderen naar de peuteropvang. Een ontwikkelingsgericht aanbod voor peuters is belangrijk voor een Kansrijke Start in het basisonderwijs. Sommige peuters hebben extra zorg en ondersteuning nodig om zich beter te kunnen voorbereiden op de basisschool. Voor deze peuters is er een extra ontwikkelingsgericht aanbod.”, zeggen Petra Wieling, lokaal coalitieleider Kansrijke Start in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en Anke de Vries, lokaal coalitieleider Kansrijke Start in de gemeente Smallingerland. Vanaf de leeftijd van 4 jaar gaat een kind naar de basisschool. Voor een soepele overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool is een goede overdracht aan het einde van de peuterperiode naar de basisschool belangrijk. Dit gebeurt aan de hand van een overdrachtsformulier, in sommige situaties gecombineerd met een warme overdracht tussen peuteropvang of kinderdagopvang en de basisschool.

In de leeftijd 2-7 jaar ontmoeten schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisatie en GGD elkaar in de themagroep Jonge Kind en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met het toevoegen van actielijn 4, willen de drie gemeenten de aansluiting tussen Kansrijke Start en de vooren vroegschoolse periode verbeteren. Concreet betekent dit dat ook thema’s uit actielijn 3 (na de geboorte) op de agenda worden gezet, zoals vroegtijdig signaleren of na de signalering het inzetten van Integrale Vroeg Hulp. Op deze wijze ontstaat er een doorgaande lijn voor de periode -9 maanden tot 7 jaar. Samen met onze partners willen we onze jeugd versterken in de basis, zodat ze de uitvinders worden van hun eigen toekomst.

Sandra Lousma, lokale coalitieleider in de gemeente Opsterland: “Vanuit Opsterland hebben we een extra actielijn toegevoegd waarvan wij vinden dat die natuurlijkerwijs over moet vloeien vanuit actielijn 3. We willen hierdoor proberen met een meer toekomstgerichtere blik naar het gezin en het kindje te kijken en daarop voortbordurend grotere problemen op latere leeftijd voorkomen. Dit vanuit de gedachte dat we nu te vaak denken ” Hadden we dit niet eerder kunnen zien/weten? Hoe kan het dat er niet eerder hulp is gekomen voor dit probleem?’ We willen, zonder te betuttelen of dingen in te vullen, toch proberen te gaan werken met wat we bijvoorbeeld al zien in de kraamtijd, maar waar we vaak nog niets mee doen omdat het nu nog niet aan de orde is(maar later zeer waarschijnlijk wel). Zo kun je bijvoorbeeld bedenken dat bij ouders die de taal niet machtig zijn of zelf lastig kunnen communiceren, dat dit een punt van zorg zal zijn wanneer het kindje leert praten. We willen een bril opzetten die ziet wat er nu speelt in het gezin, maar wat nu nog niet van toepassing is, en daarop alvast anticiperen.

Naar boven