Inspiratie bijeenkomst Welbevinden op School in gemeente Delft

Woensdag  18 september jl. heeft de GSA van GGD Haaglanden voor de gemeente Delft, i.s.m. de gemeente, de Jeugdgezondheidszorg, de GGZ , een vmbo-school en Pharos, een bijeenkomst georganiseerd voor alle scholen en betrokken en geïnteresseerde samenwerkingspartners en beleidsambtenaren in Delft.

Doel van de bijeenkomst was inspireren, dezelfde taal spreken als het gaat over Welbevinden op School en kennis maken, en aan de slag met de Gezonde School-aanpak aan de hand van een praktijkvoorbeeld. En dat is geslaagd! Inmiddels is een evaluatie uitgezet en worden de resultaten verwacht, maar de eerste reacties direct na de bijeenkomst zijn erg positief. Er waren 10 basisscholen aanwezig  en 4 voortgezet onderwijs locaties. Daarnaast 6 verschillende samenwerkingsorganisaties die betrokken zijn bij het thema Welbevinden. Vanuit het ministerie van VWS, directie Jeugd, werd door 2 beleidsmedewerkers actief meegedacht tijdens de werksessie en kwamen de wethouder van Volksgezondheid en de wethouder van Jeugd en Onderwijs de resultaten van de bijeenkomst ophalen en een reactie geven. Een algeheel gevoel van het belang van het thema en betrokkenheid overheerste.

Veel indruk maakte het ervaringsverhaal van een inmiddels 28-jarige vrouw met een belast verleden in de basisschool- en voortgezet onderwijs leeftijd in en om school. Het verhaal werd door haar verteld en het verhaal is geschetst door een tekenaar die tegelijk in de bijeenkomst resultaten uit de werksessie heeft verwerkt. Een goede werkvorm om op een inspirerende manier te duiden waar je mee bezig bent geweest. Het geeft een terugblik voor deelnemers en biedt handvatten om aan de slag te gaan met Welbevinden volgens de Gezonde School-aanpak of om te kunnen door- ontwikkelen.

Mocht dit nieuwsbericht vragen oproepen of wil je ook een inspiratie bijeenkomst organiseren, maar heb je behoefte aan advies en/of ondersteuning, neem dan contact op met Joline van Lier, Gezonde School-adviseur van GGD Haaglanden via joline.vanlier@ggdhaaglanden.nl en/of tel. 06-83636797.

Naar boven