Checklist

Gesprekken voeren met mensen die laaggeletterd zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben – checklist

Checklist met adviezen over effectief communiceren met een laaggeletterde patiënt/cliënt en terugvraag-methode

Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Pharos en KNMP ontwikkelden samen een Toolkit Laaggeletterdheid – Checklists over herkennen en communiceren.

Naar boven