Handreiking

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

Hoe toegankelijk zijn eerstelijnsorganisaties voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Hoe kan je als cliëntenraad samen met de eerstelijnsorganisatie met dit thema aan de slag gaan? En hoe zorg je dat je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bereikt en betrekt bij het achterbancontact en zo medezeggenschap inclusiever maakt? Dit lees je in de handreiking “Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg” die we samen met het LSR maakten.

Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) 

Pharos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze handreiking biedt handvatten voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg om aan de slag te gaan met het thema gezondheidsvaardigheden. Ten eerste kun je als clientenraad met deze handreiking een rol innemen om de toegankelijkheid van eerstelijnsorganisaties te verbeteren voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast helpt de handreiking om toe te werken naar inclusief medezeggenschap en achterbancontact, waarbij mensen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden worden betrokken. De handreiking is opgebouwd als een menukaart van verschillende instrumenten die kunnen helpen bij dit proces. Ook bevat de handreiking diverse voorbeelden en geleerde lessen uit de drie proeftuinen die met het thema gezondheidsvaardigheden aan de slag zijn gegaan in het kader van het ZonMw project “Kersverse cliëntenraden eerstelijn, aanjager van toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden”.

Naar boven