Handreiking

Zwemveiligheid nieuwkomers

Informatie, adviezen en tips voor gemeenten gericht op het vergroten van zwemveiligheid van nieuwkomers

Mieke Cotterink
Zeina Bassa
Mariëlle Hermans
Bram Tuk
Anna de Haan
Pauline Tichelman
Jarno Hilhorst

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Dit materiaal kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Zie ook de Infographic ‘Zwemmen in rivieren en springen van bruggen levensgevaarlijk!’ in Arabisch en Tigrinya.

Meer informatie vind je in het witboek “De rol van de school bij zwemveiligheid” van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar. Verdrinking is doodsoorzaak nummer 1 bij jonge kinderen onder de 4 jaar. Naast de verdrinkingen met dodelijke afloop komen er veel kinderen in een ziekenhuis terecht, met veelal zeer ernstig letsel, waaronder onherstelbare hersenschade (zie kader).

Tussen 2014-2018 verdronken er in Nederland ruim drie keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst als Nederlandse achtergrond. Ook in de zomer van 2020 waren er weer berichten over nieuwkomers die verdronken in zwembaden, plassen of rivieren.

Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen is het van belang om een multidisciplinaire aanpak te volgen. Het voeren van een actief zwemvaardigheids-beleid en aanbod van zwemlessen en voorlichting, blijkt een positieve invloed te hebben op de zwemvaardigheid van kinderen met een migratieachtergrond.

Naar alle handreikingen voor gemeenten

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Gezond opgroeien

Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, weinig inkomen, chronische stress, ouders met een psychiatrische aandoening of een migratie- of vluchtelingenachtergrond, dan is de kans groter dat je ziek wordt en eerder overlijdt. Als zorgprofessional kun je bijdragen aan een betere gezondheid door bijvoorbeeld op een begrijpelijke manier te communiceren met deze ouders over gezondheid, opvoeding of kindermishandeling. Pharos ondersteunt daarbij en zet zich in voor een gezonde toekomst voor ieder kind.

Meer over Gezond opgroeien