MBO

Laaggeletterdheid en taalbarrière in de apotheek

Projectochtend (of -middag) voor het ROC Apothekersassistent MBO4

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

MBO

Projectochtend (of -middag) voor het ROC Apothekersassistent MBO4 (tweedejaars en hoger)

Inhoud: Een programma voor een dagdeel rond laaggeletterdheid in de apotheek. met o.a. een powerpointpresentatie.

Duur: 4 uur

Competenties: Medisch handelen, communicatie, samenwerken 

Bron:   Pharos en KNMP (2018)

Opmerking: Als u de presentatie wilt ontvangen mail dan uw naam en functie naar G. Boland, g.boland@pharos.nl, dan wordt deze opgestuurd.

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden