Overzicht – Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders – Wat kunt u inzetten in de gemeente?

Overzicht van preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders.

Anna de Haan, Evert Bloemen, Joost Beekman, Pauline Tichelman

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Een goede psychische gezondheid maakt integratie en participatie gemakkelijker. Veel vluchtelingen beschikken over een grote veerkracht en het is van belang om deze te behouden en waar mogelijk te versterken. De mate waarin psychische klachten en stoornissen zich voordoen is mede afhankelijk van het hebben van (perspectief op) werk, opleiding of andere vormen van participatie in de samenleving, het ervaren van sociale steun, en het hebben van een sociaal netwerk (met familie en/of vrienden nabij). Voor kinderen geldt dat cohesie en steun binnen het gezin van grote betekenis zijn. Daarnaast zijn preventie, tijdige signalering en het krijgen van goede zorg belangrijk.