hbo wo

Palliatieve zorg – Onderwijspakket bij de film ‘ik heb een dokter in Marokko’

Rol van cultuur, religie en gewoonten. Beleving van ziekten en dood in andere culturen.

Inhoud

Pharos raadt dit onderwijspakket aan voor docenten/zorgverleners. Deze is in samenwerking met deskundigen gemaakt op basis van de documentaire “Ik heb een dokter in Marokko”, die op indringende wijze laat zien hoe patiënten met een migratieachtergrond omgaan met ziekte en dood.

Het pakket bestaat uit uitgebreide achtergrondinformatie, beschrijving van dilemma’s die zorgverleners in de praktijk ervaren en handvatten voor mogelijke oplossingen, bedoeld als voorbereidingsmateriaal voor de docent. In totaal 40 slides. De kosten bedragen €177,50.

Thema’s

Evenals in de hele film komen in de les de volgende thema’s aan bod:

1. Verwachtingen van de zorg
2. Rol van de familie
3. Geloof, hoop en genezing
4. Slechtnieuwsgesprek
5. Stoppen van de behandeling/palliatieve sedatie
6.
 Rituele wassing en afscheid

Elk onderwerp is voorzien van een filmfragment. De totale duur van de filmfragmenten is ruim 15 minuten

Het onderwijspakket bevat ook een powerpointpresentatie (21 slides) die een docent/zorgverlener direct kan gebruiken in de les. Hierin zijn eveneens dezelfde filmfragmenten verwerkt. In tegenstelling tot de digitale openstelling is het onderwijspakket, inclusief filmfragmenten, voor de docent blijvend beschikbaar.

Kosten

Kosten voor het pakket zijn €177,50. Zijn er meer zorgverleners en/of docenten van dezelfde afdeling die een pakket willen aanschaffen, dan kost elke volgend pakket €90,—. Om de privacy van patiënten en de afspraken die met hen zijn gemaakt optimaal te waarborgen, moet elke zorgverlener/docent een pakket persoonlijk aanvragen. Daarom wordt doorsturen van het pakket naar derden automatisch geblokkeerd. Vóór aanschaf kan het hoofdstuk ‘Slechtnieuwsgesprek’ kosteloos worden ingezien.

Voor info: nellekedinnissen@gmail.com of 06-39479776

Doelgroep

Hbo-studenten verpleegkunde (niveau 6) en studenten van de bachelor geneeskunde en paramedische studenten; ook geschikt voor na- en bijscholing

Competenties

Verschillende competenties uit het onderwijsraamwerk palliatieve zorg (Niveau 6)

Bron (jaartal)

Nelleke Dinnissen en Paul van Laere (2021)

Opmerkingen

>> Overzicht onderwijsmateriaal Palliatieve zorg

>> Overzicht onderwijsmateriaal Cultuursensitief communiceren

Meer materiaal over dit thema

Interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg
Naar boven