HBO WO

Palliatieve zorg – zeven werkvormen voor de dvd ‘ik heb een dokter in Marokko’

Rol van cultuur, religie en gewoonten. Beleving van ziekten en dood in andere culturen.

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

HBO
WO

Palliatieve zorg – zeven werkvormen voor de dvd ‘ik heb een dokter in Marokko’

Inhoud: Rol van cultuur, religie en gewoonten. Beleving van ziekten en dood in andere culturen. De dvd is ingedeeld in 5 hoofdstukken;  1. Diagnose 2. Rol van familie 3. Verhouding tussen arts-patiënt 4. Gewoonten binnen islamitische cultuur 5. Geloof, hoop en genezing. Bij elk hoofdstuk vindt u werkvormen.

Doelgroep: hbo, wo medische en paramedische studenten

Duur: 45-90 min per werkvorm

Competenties: verschillende competenties uit het onderwijsraamwerk palliatieve zorg (Niveau 6)

Bron: Nelleke Dinnissen en Paul van Laere (2014)

Opmerkingen: de dvd is verkrijgbaar via www.dokterinmarokko.nl

>> Overzicht onderwijsmateriaal Palliatieve zorg

>> Overzicht onderwijsmateriaal Cultuursensitief communiceren

Meer materiaal over dit thema

Palliatieve zorg