QuickScan digitale vaardigheden

Tool die studenten helpt bij het in kaart brengen van de benodigde ondersteuning die je moet bieden bij het inzetten van E-Health in de praktijk.

Met de opkomst van E-Health toepassingen in de gezondheidszorg vragen we steeds meer van de digitale vaardigheden van de patiënt. Niet alle patiënten beschikken over dezelfde digitale vaardigheden. Sommige patiënten hebben meer ondersteuning nodig dan anderen. Deze opdracht helpt studenten bij het in kaart brengen van de benodigde ondersteuning die je moet bieden bij het inzetten van E-Health in de praktijk.

Opdracht QuickScan digitale vaardigheden in de praktijk

  • Neem de QuickScan goed door voorafgaand aan het consult. Probeer een goed beeld te krijgen van de verschillende niveaus van digitale vaardigheden a.d.h.v. de voorbeeld gebruikers in de QuickScan.
  • Leg tijdens het consult uit aan de patiënt dat je een eHealthtoepassing wilt aanraden, bijvoorbeeld een website om afspraken te maken via de computer. Leg dit in begrijpelijk taal uit.
  • Om te kijken of dit passend is voor de patiënt, gaan jullie samen een paar vragen beantwoorden. Stel de patiënt de vragen op de QuickScan en vul de tabel in.
  • Geef gericht advies en begeleiding over het gebruik van de toepassing a.d.h.v. de uitkomst van de scan. Let daarbij goed op het doseren van de informatie die je geeft.
  • Evalueer aan het einde van het spreekuur of bijvoorbeeld na een week de uitkomsten van de quickscans die je hebt gedaan en bespreek dit met je opleider / docent. Wat valt op?

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid

Naar boven