Communicatie onderwijs – met aandacht voor laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Beschrijving van het gebruik van een videoconsult, 7 casussen en rollenspellen voor het oefenen van eenvoudig communiceren

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

hbo
wo

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid

Beschrijving van het gebruik van een videoconsult, 7 casussen en rollenspellen voor het oefenen van eenvoudig communiceren. Tot slot een specifieke opdracht voor het oefenen van toepassen van basisregels en tips voor eenvoudig communiceren bij medicijngebruik.

Werkvormen voor zorgverlener patiënt communicatie – met aandacht voor laaggeletterdheid

Inhoud: Beschrijving van het gebruik van een videoconsult, 7 casussen en rollenspellen voor het oefenen van eenvoudig communiceren.

Duur: 30-45 min per werkvorm

Competenties: Medisch handelen, communicatie en professionaliteit

Bron: Pharos (2017) en LHV (2011)

Opmerkingen: Hier te downloaden: LHV checklist ‘Communicatie op maat met laaggeletterden’ en gespreklijst ‘Zorg in eigen hand

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid