Communicatie onderwijs – met aandacht voor laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Beschrijving van het gebruik van een videoconsult, zeven casussen en rollenspellen voor het oefenen van eenvoudig communiceren

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

hbo
wo

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid

Beschrijving van het gebruik van een videoconsult, zeven casussen en rollenspellen voor het oefenen van eenvoudig communiceren. Tot slot een specifieke opdracht voor het oefenen van toepassen van basisregels en tips voor eenvoudig communiceren bij medicijngebruik.

Werkvormen zorgverlener patiënt communicatie – aandacht laaggeletterdheid

Inhoud: Beschrijving van het gebruik van een videoconsult, zeven casussen en rollenspellen voor het oefenen van eenvoudig communiceren.

Duur: 30-45 min per werkvorm

Competenties: Medisch handelen, communicatie en professionaliteit

Bron: Pharos (2017) en LHV (2011)

Opmerkingen: Downloads: LHV checklist ‘Communicatie op maat met laaggeletterden’ en gespreklijst ‘Zorg in eigen hand’ en en ‘Observatielijst Samen Beslissen’

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid

Naar boven