Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk

Wetenschappelijke kennis en praktische informatie voor het eerst in één publicatie samengebracht. Met tips voor in de spreekkamer, voorlichtingsmaterialen en praktijkvoorbeelden.

M. van den Muijsenbergh
E. Oosterberg (red.)

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig.
Het eerste doel van dit boek is om kennis bijeen te brengen die relevant is voor de directe patientenzorg: hoe kun je je communicatie met laaggeletterden verbeteren, naar wie kun je de mantelzorgers van een dementerende migrant verwijzen, waar vind je eenvoudig voorlichtingsmateriaal, hoe praat je over geweldservaringen, hoe kun je goed samenwerken met de gemeente, welke effectieve leefstijlinterventies zijn er voor laagopgeleide mensen, of hoe pas je de medicatie aan tijdens de ramadan?

Een uitgave van Pharos en het NHG.
ISBN: 978-90-5793-265-6; 406 p.
Verkrijgbaar via www.nhg.org/winkel.
Kosten: 45,- voor leden NHG, 64,29 voor niet-leden