Nederlandse huisarts in Nieuw-Zeeland gebruikt terugvraagmethode

‘Terugvragen goed middel bij taalproblemen’

Marrit Kool is een Nederlandse huisarts die sinds november 2019 in Nieuw-Zeeland woont en werkt. Haar patiënten zijn vaak laaggeletterd en hebben een lage SES (sociaal economische status). Door de kiwi-tongval van haar patiënten en haar eigen Nederlandse accent verstaan patiënt en dokter elkaar ook niet altijd even goed. Juist dan komt de terugvraagmethode heel goed van pas.

Marrit zet op verschillende momenten de methode in. Bijvoorbeeld als er tijdens het consult een spraakverwarring is. “Een andere aanleiding is wanneer ik weinig verbale of non-verbale reactie van de patiënt krijg op mijn uitleg of advies. Soms blijkt de oorzaak daarvan te zijn dat iemand het niet met me eens is, of een andere verwachting had van het consult. Een andere keer heb ik het gewoon niet goed genoeg uitgelegd. Beide oorzaken komen meestal wel aan het licht na het terugvragen. Ieder mens onthoudt informatie beter wanneer de informatie in eigen woorden herhaald wordt – dat is denk ik een bijkomend voordeel van de terugvraagmethode.”

Marrit Kool

Aandikken taalbarrière

De huisarts gebruikt vaak deze zin: Could you please repeat in your own words what I just adviced you to do, so that I can make sure that I explained myself correctly? (Kunt u in uw eigen woorden uitleggen wat ik u net geadviseerd heb te doen? Zodat ik zeker weet dat ik het duidelijk heb uitgelegd?) of soms: that my funny accent didn’t get in the way of explaining everything correctly (dat mijn gekke accent niet in de weg zat om alles goed uit te leggen). Met haar accent valt het volgens haar collega’s ontzettend mee. Ze merkt wel dat het benoemen en aandikken van de kleine taalbarrière, de hiërarchie uit de vraag haalt en meteen een mooie aanleiding vormt voor de terugvraag.

“Door terugvragen help ik vaak misverstanden de wereld uit. Artsen geven zoveel informatie, het kan niet anders dan dat er daarbij misverstanden ontstaan. Het gaat ook vaak om kleine dingen: onlangs sprak ik nog iemand met 6 hechtingen na een cirkelzaag-verwonding. Hij had begrepen dat de hechtingen oplosbaar waren, terwijl ik hem juist een week later terug wilde laten komen om de hechtingen te verwijderen.”

Collega’s

Marrit ziet dat haar Nieuw-Zeelandse collega’s de terugvraagmethode af en toe gebruiken. Wanneer een behandelplan bijvoorbeeld heel ingewikkeld is, of als er twijfel is over de gezondheidsvaardigheden van de patiënt. “Maar meestal wordt een minder activerende vraag gesteld aan het eind van een consult, zoals: ‘is alles zo duidelijk voor u?”
Volgens Marrit kan de terugvraagmethode veel laagdrempeliger, in vrijwel alle consulten, worden ingezet. “De kwaliteit van een consult verbetert ervan. Een patiënt is tevredener en neemt zijn medicijnen beter in. Uiteindelijk komt terugvragen dus het behandelresultaat ten goede.”

Naar boven