Datum

#7 actiepunten om de gezondheidskloof te dichten

Datum

Gelijke kansen op een goede gezondheid vragen om ongelijke aanpak

Mensen met een laag inkomen en lage opleiding leven gemiddeld zes jaar korter en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid. En kinderen die ongezond opgroeien, staan vaak op een achterstand voor de rest van hun leven. Het kabinet heeft besloten om de gezondheidskloof serieus aan te pakken. En wij weten hoe: ongelijkheid ga je tegen met ongelijkheid.

Gezondheidsverschillen bestaan al jaren, maar kwamen door de coronacrisis pijnlijk bloot te liggen. Alleen door het ongelijk behandelen van mensen kom je tot meer gelijkheid, en dus tot lagere sterftecijfers en een betere gezondheid voor iedereen.

Actiepunten

Zeven actiepunten voor een succesvolle aanpak:

  1. Geef voorrang aan mensen met een lager inkomen.
  2. Richt je niet alleen op gezondheid, maar ook op leefomstandigheden.
  3. Maak preventie en zorg persoonsgericht: behandel mensen ongelijk.
  4. Ga er niet vanuit dat iedereen even zelfredzaam is.
  5. Praat niet over maar mét de mensen om wie het gaat
  6. Kies nationaal voor een meerjarige aanpak.
  7. Voer deze aanpak ook lokaal uit

Kabinet Rutte 4 heeft zich voorgenomen echt werk te maken van het terugdringen van de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid. In het coalitieakkoord staat dat deze kloof onacceptabel is. Met de actiepunten aan de slag om de kloof te dichten? We maken graag een afspraak met je. We geven je advies en ondersteunen jou in het zetje in de juiste richting.

Mail ons: info@pharos.nl

Naar boven