Datum

Aanpak gezondheidsproblemen kwetsbare groepen tijdens coronacrisis in regio Utrecht

Datum

Het coronavirus en de maatregelen hebben een grotere impact op mensen in sociaal ongunstige situaties, door bijvoorbeeld armoede, een slechte leefomgeving of eenzaamheid. Tegelijk zijn problemen bij deze groepen minder zichtbaar. In de regio Utrecht start een project om meer zicht te krijgen op hun gezondheid en achterstanden te voorkomen.

Mensen in sociaal ongunstige situaties worden vaak niet meegenomen bij vragenlijstenonderzoeken en peilingen. Bijvoorbeeld omdat vragenlijsten te ingewikkeld zijn. Of omdat onderzoekers niet weten hoe ze deze mensen kunnen bereiken.

Omvang problemen onduidelijk

Risico’s voor hun gezondheid, hun behoeften en problemen worden daardoor moeilijk herkend. Maar als deze mensen minder zichtbaar zijn, blijft ook de werkelijke omvang van hun problemen tijdens deze coronacrisis onduidelijk voor overheden en zorgverleners.

Daarom start vanaf deze maand een Utrechts consortium een project om de problemen als gevolg van het coronavirus en de maatregelen juist bij deze groepen inzichtelijk te maken. Die problemen worden vervolgens samen met professionals in de wijk aangepakt en de opgedane kennis wordt gedeeld met andere partijen.

Betrokken organisaties en gemeenten

Het consortium wordt geleid door Universitair Medisch Centrum Utrecht. Wij nemen deel samen met Gemeente Utrecht, Gemeente Zeist, GGD Regio Utrecht, Nivel, Panel Meetellen Utrecht, Stichting Al Amal en Trimbos-instituut.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het COVID-19-programma van ZonMw en loopt tot eind juli 2022.

Naar boven