Datum

Amsterdammers met migratieachtergrond vaker besmet, ernstig ziek en dood door corona

Datum

Inwoners van Amsterdam met een migratieachtergrond hadden 2 tot 4 keer vaker het corona-virus dan inwoners zonder migratieachtergrond. Ze werden vaker opgenomen in het ziekenhuis. En er gingen 1,5 keer zoveel mensen met een migratieachtergrond dood door corona. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’. 

We deden dit onderzoek samen met Amsterdam UMC en GGD Amsterdam. Tijdens de eerste golf konden we de dit nog niet voldoende onderzoeken. Inmiddels zijn er meer cijfers. Het onderzoek bevestigt ons vermoeden dat corona mensen met een migratieachtergrond harder raakt.

Klein huis en niet thuis werken

Er zijn meerdere, mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Mensen met een migratieachtergrond hebben in Amsterdam vaker kleinere en slechtere huizen. Ze hebben vaker werk dat ze niet thuis kunnen doen. Ze zien uit noodzaak dus vaker andere mensen, wat het risico op besmetting met corona vergroot. Ook hebben zij vaker ziektes, zoals diabetes en overgewicht. Als je zo’n aandoening hebt, kun je extra ziek worden van corona.

Oplossingen voor de toekomst

Door samen te werken – in de zorg, maar ook op het gebied van werk en inkomen, wonen en leefstijl – kunnen we verschillen verkleinen. Dat moeten we zowel landelijk doen als binnen de woonplaats van mensen, zoals in de gemeente Amsterdam. De GGD Amsterdam gaat bijvoorbeeld samen met ons en andere partijen inzetten op het beter bereiken en betrekken van mensen met een migratieachtergrond. En we kunnen ervoor zorgen dat mensen in de toekomst minder getroffen worden door ziektes als corona.

Te weinig en moeilijke informatie

Nog een verklaring voor de verschillen: Mensen met een migratieachtergrond krijgen mogelijk te weinig informatie over corona, of begrijpen informatie niet. Veel informatie over corona, de regels en de vaccins is te ingewikkeld. Dat bleek al uit eerder onderzoek. 

Ook bereikt informatie mensen niet altijd. Het is beter om inwoners eenvoudige informatie te geven via mensen en kanalen die zij vertrouwen. Zoals de eigen huisarts. Of mensen die werken in het buurthuis of in de moskee. Of via app-groepen in WhatsApp waar bewoners samen in zitten. Eenvoudige informatie helpt daarbij.

Eenvoudige voorlichting corona en vaccin in 13 talen

Onderzoek Covid-19 en etniciteit

Het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’ is gebaseerd op:

  • Groepsinterviews
  • Cijfers van ziekenhuisopnames en aantal doden.
  • Cijfers van het aantal doden als gevolg van corona onder Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Surinaamse migratieachtergrond, diverse kleinere migrantengroepen en Amsterdammers van Nederlandse afkomst.
  • Gegevens uit een lopend onderzoek naar Amsterdammers met verschillende achtergronden. Dat onderzoek heet de HELIUS-studie.
  • Gegevens over hoe goed mensen de maatregelen naleven.
  • Gegevens over of mensen zich laten testen en vaccineren.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Naar boven