Datum

Chronische stress belangrijk bij ontstaan gezondheidsachterstanden

Datum

Ongunstige leefomstandigheden zoals armoede, werkloosheid of een slechte woonsituatie veroorzaken stress. Als deze stress langdurig aanhoudt, kunnen mensen er ziek van worden, zowel lichamelijk als psychisch. De coronacrisis en de toeslagenaffaire laten dat zien. Ook het denk- en doenvermogen wordt aangetast. Aanhoudende stress heeft dus een dubbel negatief effect op de gezondheid en is daarmee een belangrijke factor voor het ontstaan en in stand houden van gezondheidsachterstanden. De Pharos-publicatie ‘Leven met ongezonde stress’ laat zien hoe groot die impact is en wat we daaraan kunnen doen.

Als iemand ziek is door de gevolgen van roken, overgewicht of een inactieve leefstijl wordt dat vaak gezien als ‘eigen schuld’. Dit verwijt klopt niet weten we met de kennis die er is over de doorwerking van stress in het lichaam en de hersenen. Stress is schadelijk voor je gezondheid en tast het denkvermogen aan. Mensen met chronische stress hebben daardoor meer moeite dan anderen om hun leven op orde te krijgen, goed voor zichzelf te zorgen en verstandige (langetermijn-)beslissingen te nemen.

Meer aandacht voor impact

De grote invloed die stress heeft verdient meer aandacht in de aanpak van gezondheidsachterstanden. Mensen met complexe problemen zitten vaak gevangen in een vicieuze cirkel waar moeilijk uit te ontsnappen is. Het doorbreken van die cirkel is een eerste stap op weg naar een gezonder leven.

Praktische adviezen

Voor professionals zijn er veel mogelijkheden om stress bij hun patiënten of cliënten te verlichten en onnodige extra stress te voorkomen. Een persoonsgerichte en empathische aanpak is hierbij van groot belang. In de publicatie zijn acht praktische adviezen opgenomen waar iedereen in het eigen werkveld invulling aan kan geven. ‘Leven met ongezonde stress’ is vooral gericht op professionals en beleidsmakers in de zorg, het sociaal domein en bij gemeenten. De ontwikkelde infographics en voorbeelden uit de praktijk bieden inzicht en inspiratie om zelf met het thema stress aan de slag te gaan.

Delen kennis

Naast de praktische tips wil Pharos met deze publicatie bijdragen aan de verdere verspreiding van kennis over de gevolgen van stress. De links en verwijzingen naar andere relevante uitgaven zorgen voor verdieping op het onderwerp. De kennis uit de publicatie is tot stand gekomen door het verbinden van praktijkkennis met wetenschappelijke kennis, gesprekken met experts en bestudering van bestaande aanpakken binnen andere het sociaal domein en de jeugdzorg.

Meer informatie?

De publicatie is gratis online beschikbaar in de Kennisbank van Pharos: https://www.pharos.nl/kennisbank/leven-met-ongezonde-stress/

Voor inhoudelijke vragen, kun je contact opnemen met projectleiders Karen Hosper via k.hosper@pharos.nl of onderzoek@pharos.nl.

 

Voor persvragen, bel of mail met de afdeling Communicatie/PR & Marketing via  06 837 189 23 of pers@pharos.nl

Naar boven