Datum

Grote ongelijkheid bestrijd je door mensen ongelijk te behandelen – 6 actiepunten om de kloof te dichten

Datum

Mensen met lager inkomen vaker dood door corona

Voor elk welvarend mens in Nederland dat sterft aan corona, sterven hier twee mensen aan het virus die leven in armoede. Deze cijfers van het CBS bevestigen opnieuw de grote tweedeling in de samenleving. Een vermijdbare tweedeling waar in de verkiezingsstrijd door partijen meer aandacht voor was dan ooit. Dit is hét moment om verkiezingsbeloftes in de praktijk te brengen en de kloof te dichten. En wij weten hoe: ongelijkheid ga je tegen met ongelijkheid.

Nu actie om gezondheidsverschillen te verminderen:

  1. Geef voorrang aan mensen met een lager inkomen.
  2. Richt je niet alleen op gezondheid, maar ook op leefomstandigheden.
  3. Maak preventie en zorg persoonsgericht: behandel mensen ongelijk.
  4. Ga er niet vanuit dat iedereen even zelfredzaam is.
  5. Kies nationaal voor een meerjarige aanpak.
  6. Voer deze aanpak ook lokaal uit.

Als je handelt naar deze actiepunten, verklein je gezondheidsverschillen, nu en in de toekomst. Door ongelijkheid in de samenleving gaan mensen eerder dood dan anderen. Deze verschillen bestaan al jaren, maar komen door de coronacrisis pijnlijk bloot te liggen. Alleen door het ongelijk behandelen van mensen kom je tot meer gelijkheid, en dus tot lagere sterftecijfers en een betere gezondheid voor iedereen.

Aan de slag met deze actiepunten? We maken graag een afspraak met je.

Meer lezen:

Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken – 9 principes
Lokale aanpak gezondheidsverschillen – Gezondin
Strategische koers – Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen
(Niet) Iedereen Telt Mee – Pleidooi voor inclusiviteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van zorg