Datum

Gelijke kansen op een goede gezondheid vragen om ongelijke aanpak – 6 actiepunten om de kloof te dichten

Datum

Mensen met een lager inkomen gaan eerder dood.

Mensen met een laag inkomen en lage opleiding leven zeven jaar korter en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid. Ook sterven twee keer zo veel mensen in armoede aan corona, dan welvarende mensen. En kinderen die ongezond opgroeien, staan vaak op een achterstand voor de rest van hun leven. Een situatie die onacceptabel is. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’. Met de nieuwe regering in de startblokken, is dit hét moment om  de kloof te dichten. En wij weten hoe: ongelijkheid ga je tegen met ongelijkheid.

Zes actiepunten voor een succesvolle aanpak:

  1. Geef voorrang aan mensen met een lager inkomen.
  2. Richt je niet alleen op gezondheid, maar ook op leefomstandigheden.
  3. Maak preventie en zorg persoonsgericht: behandel mensen ongelijk.
  4. Ga er niet vanuit dat iedereen even zelfredzaam is.
  5. Kies nationaal voor een meerjarige aanpak.
  6. Voer deze aanpak ook lokaal uit.

Als je handelt naar deze actiepunten, verklein je gezondheidsverschillen, nu en in de toekomst. Door ongelijkheid in de samenleving gaan mensen eerder dood dan anderen. Deze verschillen bestaan al jaren, maar komen door de coronacrisis pijnlijk bloot te liggen. Alleen door het ongelijk behandelen van mensen kom je tot meer gelijkheid, en dus tot lagere sterftecijfers en een betere gezondheid voor iedereen.

Aan de slag met deze actiepunten? We maken graag een afspraak met je.

Meer lezen:

Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken – 9 principes
Lokale aanpak gezondheidsverschillen – Gezondin
Strategische koers – Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen
(Niet) Iedereen Telt Mee – Pleidooi voor inclusiviteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van zorg
De kracht van de lokale aanpak – Gezondin

Naar boven