Datum

In memoriam René Grotenhuis

Datum

Afgelopen week overleed René Grotenhuis. René was van 1998 tot 2003 directeur van Pharos. De uitnodiging voor zijn afscheid beschreef deze periode als volgt:

Hij heeft gedurende vijf jaar geïnspireerd, geschreven, gesproken, genetwerkt, gepleit en gestreden voor het verbeteren van de gezondheid(szorg) van en voor vluchtelingen.

Onder zijn leiding transformeerde Pharos van Steunpunt gezondheidszorg vluchtelingen naar Kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid, wat later het Expertisecentrum gezondheidsverschillen zou worden. De hulpverleningstak werd elders ondergebracht, de focus kwam op kennisontwikkeling en kennisdeling te liggen. René begreep goed dat dit een noodzakelijke stap was in de ontwikkeling van Pharos als landelijk kennisinstituut. Pharos kijkt met dankbaarheid terug op de jaren van René als directeur van Pharos. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere naasten sterkte en kracht bij het dragen van dit verlies.

Patricia Heijdenrijk, directeur Pharos

 

www.memori.nl/gedenkplaats/rene-grotenhuis

Naar boven