Datum

Juiste zorg en ondersteuning voor oudere migranten voorkomt onnodige spoedzorg

Datum

In Amsterdam Nieuw-West komen bewoners vaak onterecht op de spoedzorg (SEH) van het ziekenhuis OLVG. De patiënten zijn vooral ouderen met een migratie-achtergrond. Dit komt deels door gebrek aan passende en toegankelijke zorg en ondersteuning in de wijk. Pharos heeft voor Gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzocht hoe het zorg- en ondersteuningsaanbod kan worden verbeterd, zodat onnodig gebruik van de spoedzorg afneemt.

Patiënten hebben vaak te laat contact met de huisarts of de huisartsenpost (HAP) in het OLVG. In veel gevallen zou met tijdige signalering van problemen al veel eerder preventie of ondersteuning in de buurt geboden kunnen worden. Daarnaast komen ouderen met een migratieachtergrond vaak laat bij een zorgverlener en ook vaker bij de SEH, omdat ze bijvoorbeeld te lang thuis blijven wonen of medicijnen verkeerd gebruiken.

Gesprek met bewoners

Als onderdeel van de brede beweging Juiste zorg op de juiste plek in Amsterdam heeft Pharos gesproken met actieve oudere inwoners met een groot netwerk over wat hen opvalt en wat hen zorgen baart in de route naar de juiste zorg, preventie en ondersteuning onder ouderen in Nieuw West. Daarnaast zijn de belangrijkste redenen van gebruik spoedzorg verzameld die aangetoond zijn in wetenschappelijke studies.

Aanbevelingen

De 4 belangrijkste aanbevelingen van Pharos aan Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam zijn:

  • Investeer in laagdrempelige en persoonsgerichte huisartsenzorg in de wijk;
  • Neem drempels voor de toegang tot thuiszorg en andere voorzieningen weg (WMO, Sociale basis) en toets de huidige procedures die mensen moeten doorlopen om aanspraak te kunnen maken op bepaalde regelingen;
  • Investeer in laagdrempelige en begrijpelijke voorlichting over de gemeentepolis en de andere pakketten van Zilveren Kruis;
  • Zoek structurele samenwerking met migrantenorganisaties en andere zelforganisaties om de inwoners beter te bereiken en faciliteer deze organisaties om voorlichting en activiteiten te organiseren.

Deze aanbevelingen zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten en zorgverzekeraars.

Lees hier meer over de uitkomsten en aanbevelingen:

  • Literatuurverkenning naar motieven gebruik spoedzorg onder ouderen
  • Aanbevelingen voor (organiseren van) passende zorg, preventie en ondersteuning voor ouderen in Nieuw West: wat kunnen gemeente en Zilveren Kruis oppakken?
  • Rapport met uitkomsten van de gesprekken met sleutelfiguren in Nieuw West
  • PowerPoint met samenvatting van de uitkomsten.

Lees ook het nieuwsbericht: Preventieaanbod voor inwoners met laag inkomen in Amsterdam Zuidoost kan beter.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over dit project, neem contact op met projectleider Karen Hosper via k.hosper@pharos.nl

Verzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam willen bijdragen aan een betere gezondheid van de sociale minima in de stad. Dit doen zij door samen te werken aan een effectievere inrichting van de zorg en het preventie- en ondersteuningsaanbod, in kwetsbare wijken en rond specifieke thema’s.
Verzekeraar, gemeente en Pharos hebben gesproken met de mensen om wie het gaat om inzicht te krijgen in de ervaringen en beleving van deze Amsterdammers.
Naar boven