Datum

Leon Noorlander nieuwe adjunct-directeur van Pharos

Datum

Per 1 januari 2019 is Leon Noorlander gestart als adjunct-directeur van Pharos. Leon Noorlander was hiervoor programmamanager bij de Rijksoverheid. Hij was onder meer als kwartiermaker verantwoordelijk voor het opzetten van het Programma Sociaal Domein. Daarvoor was hij onder andere projectleider van het team Werk en Integratie Vluchtelingen bij het Ministerie van SZW. Vanuit die rol was hij mede-initiatiefnemer van het Pharos-programma Aan De Slag, gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk door vluchtelingen.

Ik kijk er enorm naar uit om, samen met mijn nieuwe collega’s, verder te bouwen aan de kennis en expertise van Pharos. Voor mij staat Pharos voor kwaliteit, professionaliteit en vernieuwing in de aanpak van onacceptabele gezondheidsverschillen, die helaas in Nederland nog steeds bestaan. Vanuit die overtuiging wil ik ook nieuwe verbindingen leggen tussen onder andere zorg, jeugd, participatie, inkomensbeleid en wonen, om bij te dragen aan de integrale ondersteuning van kwetsbare mensen.

Leon Noorlander

Hij heeft vanuit verschillende rollen inmiddels een brede ervaring met het sociaaleconomisch beleid in Nederland, en specifiek de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Eerder was Noorlander onder andere bestuursadviseur sociaaleconomisch beleid bij de FNV en politiek adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kabinetten Balkenende 4 & Rutte 2). Hij heeft vanuit deze functie politiek en bestuur geadviseerd en ondersteund in de ontwikkeling en uitvoering van beleid rond werk en inkomen, pensioenen, schulden & armoede, zorg en arbeidsmarkt.

Het is de ambitie van Noorlander om bij Pharos gelijke uitkomsten van zorg voor iedereen te versterken. Als adjunct-directeur wil hij bijdragen aan het verder ontwikkelen van een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden in de volle breedte van het sociaal domein en de zorg.

Naar boven