Datum

Maak als aanstaand zorgprofessional nu al het verschil (en kijk deze film over diversiteit en gezondheidsverschillen)

Datum

De Nederlandse zorg is niet zo inclusief. Daar is veel te weinig aandacht voor, helaas ook in de opleidingen. Wij ontwikkelden – in opdracht van het Kenniscentrum Global Health (KCGH) – een film voor onder meer studenten van de bachelor geneeskunde: ‘Maak het verschil – aandacht voor diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg’.

Aandacht voor diversiteit in de zorg is cruciaal voor zorgverleners om een verschil te kunnen maken en bij te dragen aan gezondheidsgelijkheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat deze thema’s nog maar beperkt geïntegreerd zijn in het onderwijs van de verschillende geneeskundefaculteiten. Aandacht voor het thema is vaak afhankelijk van de docent. In sommige opleidingen is het een keuzevak, of wordt het alleen aan specifieke onderwerpen verbonden. Dit is een gemiste kans, omdat we de gezondheid voor heel Nederland kunnen vergroten door alle (toekomstige) zorgverleners te betrekken.

Vaste plek in curriculum

Oog voor ongelijkheid in gezondheid zou vanaf het eerste jaar van de opleidingen voor aanstaande zorgprofessionals de norm moeten zijn en een vaste plek in het curriculum moeten krijgen. Tot die tijd hopen we dat deze film jonge studenten bewust maakt van de grote rol van sociale factoren op gezondheid en gezondheidsverschillen. Bovendien hopen we de studenten en hun opleiders te inspireren om hierin het verschil te maken. De film geeft concrete tips om hier stappen in te zetten.

Om gesprekken en ervaringen op gang te brengen, zijn er ook drie onderwijsvormen ontwikkeld:

  • Deel 1 Concept casuïstiekbespreking: Casussen voor docenten om met studenten in gesprek te gaan over de sociale en maatschappelijke context, naast de medische problematiek.
  • Deel 2 Culturele bescheidenheid: Werkvorm waarbij studenten met elkaar in gesprek gaan over hun eigen denkkaders en achtergrond.
  • Deel 3 Community bezoek: Werkvorm waarbij studenten buiten de kaders van het ziekenhuis in gesprek gaan met mensen over thema’s die raken aan sociale determinanten van gezondheidszorg.

We denken overigens dat de film en bovenstaande onderwijsproducten ook als op zichzelf staand product door een veel breder publiek van (aanstaand) professionals in zorg en welzijn gebruikt kunnen worden.

"We hebben allemaal wat te doen in het tegengaan van ongelijkheid en ongelijke kansen. Als aanstaande zorgprofessional heb je een bijzondere positie en privilege om hier aandacht voor te vragen."

Uit ‘Maak het verschil – aandacht voor diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg’

Experts op het gebied van cultuursensitief werken en discriminatie keken mee bij de totstandkoming van het nieuwe lesmateriaal. Naast opdrachtgever KCGH waren ook studenten van het Erasmus MC en de werkgroep diversiteit van de NVMO (met vertegenwoordiging van verschillende disciplines binnen de verschillende geneeskundefaculteiten) betrokken.

"Laten we samen de gezondheidszorg zó organiseren dat alle mensen zich welkom, gehoord en vertegenwoordigd voelen. Die eed ga je ooit nog afleggen, maar vooruitlopend daarop kun je nu al beginnen met het verschil maken."

Uit ‘Maak het verschil – aandacht voor diversiteit en gezondheidsverschillen in de zorg’

Voor meer informatie of opmerkingen over de film en onderwijsproducten mail projectleider Jorien van Treeck: J.vanTreeck@pharos.nl

Naar boven