Datum

Medische curricula in Europa besteden nauwelijks aandacht aan cultuursensitieve zorg

Datum

In de medische curricula van dertien Europese universiteiten is beperkt aandacht voor cultuursensitieve zorg, en vrijwel nergens is die aandacht structureel. Dat is de conclusie van het C2ME-project (Culturally Competent in Medical Education), waar ik als lid van de advisory board bij betrokken was. Het project heeft in verschillende Europese landen, ook in Nederland, medische curricula bekeken. Docenten voelen zich wisselend toegerust om onderwijs te geven over cultuursensitiviteit en hebben vooral behoefte aan ondersteuning op het gebied van communicatie-onderwijs en inzicht in de eigen culturele achtergrond en vooroordelen.
Het C2ME-project heeft een online cursus ontwikkeld voor docenten die diversiteit onderwijzen. Deze is gratis beschikbaar.

Meer informatie over het project

Zorgprofessionals trainen in goede zorg voor migranten en etnische minderheden

Afgelopen vrijdag (2 oktober) was ik uitgenodigd voor een implementatieworkshop van het EU-project “Training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma (MEM-TP)”. Het doel van het project is om training voor zorgprofessionals te ontwikkelen die hen beter toerust voor goede zorg aan migranten en etnische minderheden. Het project test en evalueert ook onderwijsmodules, waaronder de masterclass huisarts in achterstandswijken die ontwikkeld is door Pharos, NHG en LHV.

De onderzoekers presenteerden een erg interessant overzichtsrapport over de gezondheid van migranten en Roma in Europa, en welke zorg zij nodig hebben. De visie van de onderzoekers sluit naadloos aan bij de visie van Pharos: zij vinden dat er aandacht moet zijn voor intersectionality, dat wil zeggen voor de verschillende aspecten van diversiteit (dus zowel etnische/culturele kenmerken van een persoon als diens sekse, leeftijd, en sociaal-economische status). Ook moet er aandacht zijn voor een intersectoral benadering, waarbij niet alleen aandacht is voor de toegang tot gezondheidszorg, maar ook voor andere zaken die de gezondheid beïnvloeden: de integrale aanpak.

De onderzoekers hebben een training ontwikkeld van vier modules van elk 20 uur voor alle soorten zorgprofessionals. Hoewel deze voor Nederland vooral op het gebied van communicatietraining te basaal zijn, zitten er zeker interessante elementen in die we kunnen gebruiken voor onze eigen trainingen.

Naar boven