Datum

Minister Hugo de Jonge in gesprek met gemeenten, zorgverleners en moeder voor stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Datum

Meer dan honderd GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) bouwen aan lokale coalities voor een kansrijke start van kinderen. Vandaag kwamen gemeenten, zorgverleners, de ouders om wie het gaat en minister Hugo de Jonge van VWS bij elkaar in Utrecht voor een startbijeenkomst.

De minister gaf tijdens de bijeenkomst in het Spoorwegmuseum toelichting op het actieprogramma Kansrijke Start. Ook benadrukte hij het belang van lokale coalities waarin partijen samenwerken die een rol spelen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen en hun ouders, zoals gemeenten, geboortezorg, jeugdzorg en organisaties in de wijk.

Hoofddoel stimuleringsprogramma

Wij gaan het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start leiden. Het hoofddoel van het stimuleringsprogramma is het ondersteunen van (GIDS-)gemeenten bij het bouwen en versterken van lokale coalities en het delen van kennis rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Met speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Lees ook ons interview met Marjorie, een moeder uit Overvecht die vertelt welke hulp zij krijgt bij het gezond laten opgroeien van haar kinderen. Kansrijke Start zet in op extra zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen zoals zij.

Meer over stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Naar boven