Datum

Nederlandse ketenaanpak meisjesbesnijdenis staat centraal op Zero Tolerance Day 2019

Datum

Ruim 29.000 in Nederland wonende meisjes en vrouwen zijn besneden. Jaarlijks lopen hier 40 tot 50 meisjes het risico om besneden te worden. Elk jaar is op 6 februari Zero Tolerance Day: een internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking.

Naar schatting zijn er wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Door migratie is vrouwelijke genitale verminking (vgv) een wereldwijd probleem. En dus ook een probleem in Nederland. Hier organiseert Platform 6/2 de jaarlijkse Zero Tolerance Day Conference.

Het thema van dit jaar is ‘Verandering door verbinding’. Daarin staat de succesvolle Nederlandse ketenaanpak van vgv centraal. Die ketenaanpak draait om de samenwerking tussen alle partijen – landelijk en regionaal – op het gebied van preventie, zorg en wetshandhaving.

Sleutelpersonen onmisbaar in aanpak

Professionals in die ketenaanpak zijn getraind op het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij (dreigende) meisjesbesnijdenis. Ook wordt gebruik gemaakt van getrainde sleutelpersonen die de professionals en meisjes, vrouwen en hun familieleden met elkaar verbinden.

Zij zijn de belangrijkste schakel tussen de doelgroep en professionals, en ze zijn daarom onmisbaar voor de Nederlandse ketenaanpak. Tijdens de Zero Tolerance Day Conference is in het bijzonder aandacht voor hun verbindende rol.

We moeten scherp blijven

Een sterke samenwerking, zoals die van de Nederlandse ketenaanpak, is de enige manier waarop we echt het verschil kunnen maken en vgv de wereld uit kunnen bannen. In Europa wordt de Nederlandse ketenaanpak geroemd als voorbeeld, maar we moeten scherp blijven, zegt Diana Geraci, onderzoeker en projectleider vgv bij Pharos.

“Een goed werkende ketenaanpak vraagt blijvende inzet van alle partijen die een rol hebben. Het vraagt om de inzet van professionals om in gesprek te blijven gaan met ouders, vrouwen en mannen, de inzet om goede zorg te bieden, en de inzet om samen te werken met sleutelpersonen vgv en met professionals uit andere disciplines.Om die inzet te kunnen leveren moeten we bovendien goed met elkaar in gesprek blijven gaan over wat de schakels in de keten nodig hebben.
Zo blijft de keten sterk.”

Zero Tolerance Day Conference in Amsterdam

De bijeenkomst van Platform 6/2 is in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. De dag wordt geopend door Jan Woldman , adjunct-directeur van GGD Amsterdam. Diana Geraci zal een presentatie houden over de Nederlandse ketenaanpak.

Platform 6/2

6 februari is door het Inter-African Committee on Traditional Practices uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Zij sporen alle landen aan om aandacht te vragen voor het stoppen van vgv. Sinds 2004 organiseert het Platform 6/2 elk jaar op 6 februari een bijeenkomst om in Nederland meer bekendheid te geven aan vgv en discussie te voeren over de wijze waarop vgv bestreden kan worden.

Platform 6/2 is een samenwerkingsverband van: Plan International Nederland, Defence for Children- ECPAT Nederland, Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos – expertisecentrum gezondheidsverschillen en Amref Flying Doctors. De organisatie van Zero Tolerance Day 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door Veilig Thuis Amsterdam.

Neem voor meer informatie van Pharos contact op met Michaela van Grinsven: M.Grinsven@pharos.nl, 06 837 189 23.

Naar boven