Datum

Nieuw: tips over de gezondheid van statushouders bij begeleiding naar werk en participatie

Datum

De gezondheid van statushouders speelt een belangrijke rol bij hun begeleiding naar werk, opleiding, of andere vormen van participatie. Deze nieuwe handreiking helpt professionals bij de gemeente die met hen werken.

Een professional bij de gemeente die statushouders begeleidt bij participatie zal vaak met hun gezondheid te maken krijgen. Het kan lastig zijn om in te schatten in hoeverre psychische of fysieke klachten van een statushouder een belemmering zijn om te werken, te studeren of op andere manieren te participeren.

Wat betekenen eventuele gezondheidsproblemen voor het traject dat moet worden ingezet? Waar kun je op letten bij iemand die je begeleidt? Wat kun je vanuit jouw rol als klantmanager doen? Wie schakel je in om bij gezondheidsvragen te helpen?

Deze nieuwe handreiking bevat informatie en praktische tips die klantmanagers helpen in de begeleiding van statushouders.

Gebaseerd op onderzoek

De handreiking komt voort uit een verkennend onderzoek naar de rol van gezondheid bij de keuze voor trajecten voor vluchtelingen richting werk of participatie. Dit onderzoek is van Regioplan, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Pharos, en is uitgevoerd in Amersfoort, Amsterdam en Katwijk. Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Naar boven