Datum

Nieuwe e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’

Datum

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen met die uitdagingen om te gaan.  

Pedagogisch medewerkers die werken met vluchtelingenkinderen lopen aan tegen een aantal dilemma’s: hoe kun je kind en ouder een veilige start op de groep bieden als je geen gezamenlijke taal hebt? Hoe betrek je ouders die hun hoofd vol hebben met zorgen over werk, en familieleden die zijn achtergebleven in oorlogsgebied bij de kindontwikkeling? Wat kun je wel en niet voor ouders betekenen als ze bij gebrek aan een sociaal netwerk hun problemen met de pedagogische medewerkers delen?

Het aantal vluchtelingenkinderen op groepen neemt toe, vooral door gezinshereniging en gezinsvorming. Ook in regio’s waar voorheen nauwelijks vluchtelingenkinderen waren krijgen pedagogisch medewerkers nu toch steeds vaker te maken met kinderen en ouders uit name Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea en enkele andere Afrikaanse landen.

De e-learning biedt de mogelijkheid om te oefenen met realistische casussen rond veelvoorkomende dilemma’s. Daarnaast vind je in de e-learning praktische tips, tools en relevante links naar meer informatie waar je direct mee aan de slag kunt bij vluchtelingengezinnen.

Bedrijfsbreed dezelfde werkwijze toepassen kan door de e-learning niet alleen individueel te volgen, maar deze onderdeel te maken van gesprekken op de werkvloer (blended learning). Ben je locatiemanager, coach of organisatiepedagoog? Dan biedt de e-learning richtlijnen om de dilemma’s én de aanpak daarvan te bespreken op de groepen, in een teamoverleg en tijdens studiedagen.

Inhoud e-learning module ‘werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang

  • Beschrijving leerdoelen, en hoe je er mee aan de slag kunt gaan
  • Video’s met ervaringen van collega’s in de praktijk
  • Casussen met 10 dagelijkse situaties met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang
  • Opdrachten om te oefenen op de werkvloer
  • Handige tools en verwijzing naar relevante informatie

De blended learning module is ontwikkeld door Sardes, Sociaal Werk Nederland en Pharos, in samenwerking met medewerkers van kinderopvangcentra, en mogelijk gemaakt door Het Kinderopvangfonds en de ministeries van OCW en SZW.

De e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ is te vinden op het Pharos leerplatform.

Naar boven