Datum

Ondertekening pledge: Gezondheidsachterstanden aanpakken door inzet op groene gezonde leefomgeving

Datum

Gezondheid hangt samen met tal van andere factoren zoals iemands financiële en sociale situatie én met fysieke leefomgeving. Met de ondertekening van een pledge beloven wij, samen met 19 andere partijen, dat we ons blijven inzetten voor een groene gezonde leefomgeving. Directeur Patricia Heijdenrijk ondertekende de pledge namens Pharos en het programma GezondIn. “Het is een van de pijlers van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.”

Week van het Groene Kapitaal

Twintig partijen steunen de belofte, waaronder Staatsbosbeheer, GGD Gooi en Vechtstreek, Arcadis, Stichting Steenbreek en Alles is Gezondheid. De ondertekenaars verbinden zich om via kennisdeling, inspiratie en activatie meer aandacht te schenken aan en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving.

Met de digitale ondertekening, onder leiding van gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland, wordt de Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland afgesloten.

Betekenis van groen voor gezondheid inwoners

Tijdens ondertekening is ook de infographic Groen gelanceerd. Dit interactieve beeld toont wat groen kan betekenen voor de gezondheid van inwoners van Nederland.

Tegelijk lanceert de provincie een video over projecten in Noord-Holland waar mensen actief zijn om een groene gezonde leefomgeving te realiseren en te gebruiken. De provincie wil hiermee het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit dragen. Ook wil Noord-Holland gemeenten stimuleren hier meer mee te doen.

Leefomgeving en GezondIn

“Via het programma GezondIn zetten wij ons al jaren in voor een gezonde leefomgeving”, zegt Patricia Heijdenrijk. Want waar iemand woont en werkt heeft grote invloed op de gezondheid. Is de wijk groen met ruimte voor beweging? Is de woning verouderd? Voelen mensen zich veilig?

Deze zaken zijn allemaal gekoppeld aan gezondheid. Het programma GezondIn heeft veel kennismateriaal ontwikkeld voor een gezonde leefomgeving. Je vindt ze hier.

Naar boven