Datum

Oproep: schouders onder het preventieakkoord

Datum

Het is bijna zover. Het Nationaal Preventieakkoord wordt voor het eind van deze maand ondertekend. Pharos heeft de afgelopen maanden een bijdrage geleverd aan dit akkoord, als expert op gezondheidsverschillen en hun dieperliggende oorzaken, én op het  bereiken en betrekken van kwetsbare burgers. Zie ook: Nationaal Preventieakkoord: routekaart naar een gezondere bevolking in 2040

Op de barricade

Bij een akkoord waar zoveel vanaf lijkt te hangen, en waar zoveel verschillende partijen bij betrokken zijn, hoort altijd kritiek. Terecht en onterecht. Allang voordat er definitieve afspraken waren gemaakt, lekten er conceptteksten naar de pers en sprongen voor- en tegenstanders op de barricade. De een noemt het akkoord betuttelend, de ander vindt dat het niet ver genoeg gaat.

Maar ongeacht die kritiek: is het niet belangrijk en mooi dat er voor het eerst in de geschiedenis door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijven gewerkt is aan zo’n groot en concreet pakket aan preventiemaatregelen tegen roken, alcohol en overgewicht? Nu worden de meeste kosten gemaakt in de zorg zelf, maar hoeveel kunnen we gaan besparen als we voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben? Als we inzetten op preventie van ziekte dus.

Gezonde kinderen

We weten dat roken een belangrijke doodsoorzaak is, alcohol meer kapot maakt dan we toe willen geven en dat overgewicht de afgelopen jaren enorm is toegenomen. We willen het liefst allemaal dat onze kinderen gezond opgroeien en dat we gezond oud worden. Weten en willen is helaas nog geen doen. Het is ongekend moeilijk om gedrag te veranderen. Dat blijkt ook uit elk wetenschappelijk onderzoek. Wel weten we dat er maatregelen nodig zijn die soms een beetje pijn doen. En belangrijk: we moeten aandacht hebben voor de oorzaken van bepaald gedrag.

Dat is precies waar het preventieakkoord voor wil gaan. De leefomgeving van mensen gezonder inrichten, een ongezonde leefstijl minder toegankelijk maken, niet roken waar onze kinderen spelen en zorgen dat we meer bewegen. Deze maatregelen werken als in de uitvoer ook wordt gekeken naar achterliggende factoren voor ongezond eet-, drink- en rookgedrag, zoals schulden, armoede, leefomgeving, sociale omgeving en participatie.

Gaat het Nationaal Preventieakkoord ver genoeg? Laten we eerst het belang van dit akkoord omarmen. Laten we beginnen met de afspraken en maatregelen die er liggen, leren wat beter kan en dit de komende jaren gaan aanscherpen. Niemand kan tegen het doel zijn: in 2040 een gezonder Nederland voor iedereen. Pharos kijkt ernaar uit dat het akkoord ondertekend kan worden en we samen met de maatregelen aan de slag gaan. Laten we onze schouders eronder zetten.

Naar boven