Datum

Publicatie position paper ‘Vader als volwaardig ouder’

Datum

Door middel van de vandaag (14-3-2024) gepubliceerde position paper roepen diverse maatschappelijke organisaties, experts en wetenschappers politieke partijen op om vaders actief te betrekken als gelijkwaardige ouders in de geboortezorg. Onderzoek toont aan dat partners, met name vaders, momenteel slechts beperkt worden betrokken, terwijl zij juist van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van sterke ouder-kind relaties, met alle daaraan verbonden positieve consequenties.

“Laat vaderbetrokkenheid niet afhangen van individuele zorgverleners maar zorg dat het betrekken van vaders onderdeel wordt van het zorg- en welzijnssysteem.”

Bekijk hier de position paper ‘Vader als volwaardig ouder’

Naar boven