Datum

Samenwerken met de doelgroep is succesfactor

Datum

Samenwerken met de mensen om wie het gaat: het klinkt zo logisch, maar om het ook te doen moeten er vaak eerst een aantal barrières overwonnen worden. Ook in de coalities Kansrijke Start: ‘Hebben mensen daar wel zin in?’, ‘Waar kan ik onze doelgroep vinden dan?’ ‘En als ik dan eenmaal wat mensen ken, hoe moeten we dan samenwerken?’ Bovendien denken we vaak al te weten wat de behoeften zijn van de mensen waarvoor we ons inzetten.

Toch blijkt als we daadwerkelijk in gesprek gaan en goed luisteren dat ons beleid en de werkpraktijk aangepast moeten worden om ondersteuning aan te laten sluiten. Om de lokale coalities handvatten te geven is Pharos een leertraject rond het thema gestart, want samenwerken met de doelgroep is een van de succesfactoren van een Kansrijke Startaanpak.

Zien of je goed bezig bent

Marieke Stopel, strategisch adviseur bij Pharos, legt uit: “Alleen óver mensen praten helpt je niet verder. Je moet de mensen om wie het gaat betrekken, echt bij hen aansluiten met je aanpak, want anders kom je niet bij de kern. Zij alleen kunnen jou een spiegel voorhouden en laten zien of je goed bezig bent of dat jouw aanpak een papieren werkelijkheid is. Een duurzame samenwerking met de doelgroep is de basis voor succesvol beleid en uitvoering.”

Leertraject

Marieke vertelt over het leertraject ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’ dat bestaat uit drie leer- & inspiratiesessies, aangevuld met individuele op maat gesprekken met de deelnemende coalities: “Samen met ervaringsdeskundigen, experts en professionals die ervaring hebben in het samenwerken met de mensen om wie het gaat, delen we kennis en inspiratie.

Over het belang, de verschillende manieren waarop de samenwerking vormgegeven kan worden en de voorwaarden waar je rekening mee moet houden als je deze samenwerking aangaat. De coalities wisselen hun praktijkervaringen uit en leren van elkaar. De handvatten die daaruit voortkomen verwerken de deelnemende coalities vervolgens in een plan dat past bij hun coalitie en bij hun lokale situatie. Met hun plan stimuleren we ze vooral om te gaan doen, om in de praktijk te ervaren en de uitvoering te zien als een leerproces.”

“Ik wilde meer kennis hebben over het betrekken van cliënten en daarom ben ik deel gaan nemen aan het leertraject. Een eye opener voor ons was dat er best veel organisaties bestaan die werken met ervaringsdeskundigen in Eindhoven. In ons projectplan is het betrekken van de cliënt nu als rode draad opgenomen.”
Monique, coalitie Eindhoven

Gelijkwaardig samenwerken

“Het is mooi om te zien dat een aantal coalities de verhalen van ouders in kwetsbare situaties een podium geeft. Dat helpt om meer bewust te worden voor wie we ons inzetten. Echter, wat wij verstaan onder samenwerken met de mensen om wie het gaat is breder. Het gaat om gelijkwaardig samenwerken om de behoeften en problemen waar (aanstaande) ouders tegenaan lopen inzichtelijk te krijgen en deze centraal te stellen. En op basis hiervan samen met hen en de professionals een aanpak te ontwikkelen die ervoor zorgt dat beleid en praktijk beter aansluiten bij die behoeften en problemen van (aanstaande) ouders. Dit kan soms schuren met wat je als professional aan het doen bent en dat is niet altijd gemakkelijk”, aldus Marieke.

Tien koplopers

Inmiddels zit het eerste leertraject met tien koplopers erop. Er zijn hele mooie resultaten geboekt. In dit webinar vertellen trekkers en andere leden van de coalities uit Utrecht, Almelo, Vechtdal, Asten, De Ronde Venen, Limburg en Eindhoven over de succesvolle stappen die zij gezet hebben. In september is een nieuw leertraject gestart. Met Meppel, Oldenzaal, Wierden, Kampen, Lansingerland, Land van Cuijk en Meijerijstad gaan we de komende maanden de samenwerking met de mensen om wie het gaat in Kansrijke Start vorm geven. “We willen dat zoveel mogelijke coalities hier echt werk van gaan maken en ermee aan de slag gaan”.

“Het betrekken van ouders die in een kwetsbare positie hebben gezeten was in het begin best een zoektocht. We hebben binnen de coalitie samen onderzocht hoe we ervaringen van ouders zouden kunnen gebruiken voor anderen en hoe wij er als professionals van konden leren en er gebruik van maken. Ik heb echt een les geleerd, want voor mij was er eerst een drempel om ouders te bevragen. Maar ik zag dat ouders die uit een kwetsbare positie komen graag iets voor andere ouders willen betekenen en dat ze dan niet langer kwetsbare ouders zijn.”
Henrike, coalitie Almelo

Ook aan de slag?

Enthousiast om ook aan de slag te gaan met de mensen om wie het gaat? Lees erover in de infosheet Kansrijke Start & Samenwerken met de doelgroep, bekijk dit webinar en meld je aan voor het Pharos leertraject dat start in januari 2022 via m.stopel@pharos.nl

Spiegelbijeenkomst in Utrecht

Koploper coalitie Kansrijke Start Utrecht organiseerde op 20 september jl. een spiegelbijeenkomst. Een succesvolle methode om live feedback op te halen door te luisteren naar ervaringsverhalen. Bij deze bijeenkomst gaven ouders een antwoord op vooraf ingediende vragen van professionals en ambtenaren.

De ambtenaren en professionals betrokken bij Kansrijke Start zaten in een buitenring en mochten tijdens de bijeenkomst alleen luisteren. Deze ervaring was heel waardevol voor zowel de ambtenaren en professionals als ouders zelf.

“Je hoort dingen die je niet hoort van de mensen waar het eigenlijk om gaat, want ik lees allemaal stukken, maar dit is toch anders”, aldus een manager van de gemeente. De moeders voelen zich gehoord door dit gesprek: “door hoe die medewerker reageerde na het spiegelgesprek, durf ik nu wel feedback te geven aan het consultatiebureau.”

Naar boven