Datum

Samenwerken met de mensen om wie het gaat

Datum

Taalambassadeur Dicky Gingnagel is sinds oktober gedetacheerd bij Pharos. Pharos werkt al jaren lang nauw samen met taalambassadeurs van Stichting ABC. Zij weten immers vanuit hun eigen ervaring waar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, tegenaan lopen.

Geregeld testen taalambassadeurs producten, zoals folders, gezondheidsapps en websites van zorgaanbieders en helpen ze zo mee om informatie en communicatie over gezondheid en zorg begrijpelijker te maken. Omdat Pharos zo veel met de taalambassadeurs van Stichting ABC werkt, hebben Pharos, Dicky, Stichting ABC en sociaal ontwikkelbedrijf Pantar, besloten dat Dicky één dag in de week gedetacheerd is bij Pharos.

Dicky Gingnagel. Foto: Tel mee met Taal

Eigen ervaring

Dicky Gingnagel is, samen met Hank Gronheid, vanaf het begin (2001) betrokken bij Stichting ABC Noord-Holland. Dicky leerde op latere leeftijd lezen en schrijven. Vanuit zijn eigen ervaring weet hij wat de impact op je gezondheid kan zijn als je niet goed kunt lezen en schrijven. Hij kreeg bijvoorbeeld moeilijke schriftelijke uitleg van zijn specialist die hij niet begreep. Of kon de etiketten op producten in de supermarkt niet goed begrijpen waardoor hij niet wist wat wel en niet gezond voor hem was. Met Dicky gaat het inmiddels heel goed, zowel qua gezondheid als financieel: hij heeft leuk werk bij Pantar en heeft samen met zijn broer een huis gekocht.

Dicky: ‘Veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, schamen zich hiervoor. Ik heb het ook een tijd verborgen gehouden maar ben zo blij dat ik de stap gezet heb om naar school te gaan en mezelf nu goed weet te redden. Ik praat er veel over, bij mijn collega’s van Pantar en in de media. Hopelijk helpt dat meer mensen om open te zijn als zij moeite met lezen en schrijven hebben en hier wat aan te doen.’ Dicky doet al jaren met plezier opdrachten voor Pharos omdat hij gezondheidszorg heel belangrijk vindt en zelf van alles daarin heeft meegemaakt.

Hechte samenwerking

Hank Gronheid, ondersteuner en coördinator van Stichting ABC Noord-Holland, was één van de drijvende krachten om het dienstverband van Dicky bij Pharos rond te krijgen. Hank: ‘ABC is een vrijwilligersorganisatie van en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Voor het werk als ervaringsdeskundige krijgen de taalambassadeurs een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. Stichting ABC en Pharos hebben al jaren een hecht en goed lopend samenwerkingsverband. Pharos is nu de eerste organisatie waarbij een taalambassadeur gedetacheerd wordt. Hieruit blijkt de waardering voor taalambassadeurs en zie je dat Pharos het samenwerken met de mensen om wie het gaat serieus neemt.’

Lekker bezig

Dicky werkt nu ruim een maand bij Pharos. ‘Ik ben er heel blij mee. Voorheen was het nogal haasten. Als ik dan een klus voor Pharos had, moest ik dat eerst plannen met mijn baas bij Pantar. Ik deed dan bijvoorbeeld in de ochtend een test voor Pharos en moest daarna rap naar de parkeergarage waar ik werk. Nou heb ik meer tijd voor klussen en kan ik ook meer doen. Ook vind ik het fijn om wekelijks een dag op het kantoor van Pharos te zijn, collega’s lopen gemakkelijk binnen en vragen of ik even kan kijken of ik een tekst wel begrijp of dat het gemakkelijker moet.’

Vervolg

Dicky heeft al flink wat werk verzet. Zo testte hij een video met uitleg over de corona zelftest. Hij testte hoe een folder over beeldbellen met je huisarts gemakkelijker kan. Ook gaat hij veel op pad; twee huisartsenpraktijken heeft hij bezocht en daar bekeek hij waar je tegenaan loopt als je daar binnenkomt en je weg moet vinden naar de huisarts. Bij alle klussen die Dicky en andere taalambassadeurs doen, is altijd een adviseur van Pharos aanwezig. Deze schrijft een adviesrapport met alle suggesties voor begrijpelijkere communicatie.

Thea Duijnhoven is binnen Pharos de coördinator in de samenwerking met Stichting ABC: ‘Doordat Dicky hier nu 1 dag in de week vast is, is de samenwerking nog hechter geworden. We zijn collega’s en op zijn vaste dag weet iedereen Dicky te vinden. In al ons werk, van testopdrachten tot webinars en praktijkchecks werken we samen met de taalambassadeurs. Die ene dag is een mooi begin, maar we blijven ook met de andere taalambassadeurs samenwerken. De overeenkomst met Pantar loopt in ieder geval voor een half jaar en bevalt na 1 maand al heel goed, dus wie weet wat er verder uitkomt. We hopen een voorbeeld te zijn voor andere organisaties om zulke samenwerkingsverbanden aan te gaan. En zijn blij dat Pantar deze kans mogelijk maakt voor Dicky en Pharos.’

Naar boven