Datum

Vijftien procent van kinderen gaat niet naar tandarts

Datum

Vijftien procent van de kinderen tussen de vier en zeventien jaar oud komt niet bij de tandarts. Bij peuters is dit zelfs 60 procent. In 2020 is dit aandeel nog verder omhoog gegaan naar bijna een op de vijf kinderen (18%). Als kinderen niet naar de tandarts gaan blijven gaatjes onopgemerkt. Dat is problematisch, want onbehandelde gaatjes kunnen leiden tot diabetes, long-, hart- en vaatziekten, reuma en zwangerschapscomplicaties.

Onbehandelde gaatjes bij kinderen kunnen, naast pijn en ontsteking, ook leiden tot het verliezen van melktanden. Bij kinderen met gezondheidsproblemen zijn er nog meer risico’s. Als bacteriën uit de mond van deze kinderen in de bloedbaan terecht komen kan dat ervoor zorgen dat zij chronisch ziek worden. Mondgezondheid bij kinderen heeft dus invloed op de gezondheid in de jeugd, maar ook later in het leven.

Minder tandartsbezoek door corona

In 2020 liep het aantal tandartsbezoeken onder kinderen terug. Dit blijkt uit onderzoek van Vektis, in opdracht van Pharos. We vermoeden dat dit te maken heeft met de corona-lockdown. Tandartsen mochten in deze tijd alleen spoedgevallen behandelen. Daarnaast waren ook na de lockdown veel mensen bang om besmet te raken, waardoor zij zelf niet naar de tandarts gingen. Tien procent van deze ‘tandartsmijders’ gaf aan dat dit ook voor hun kinderen geldt.

Kinderen zonder periodieke controle bij de tandarts

2-3 jaar4-11 jaar12-17 jaar
201857,4%13,6%14,3%
201955,6%12,9%13,8%
202060,6%18,2%18,6%

 

Kinderen zonder periodieke controle bij de tandarts

Cijfers tandartsbezoek per gemeente

Gezondheidsproblemen voorkomen doe je onder andere door aandacht te hebben voor tandartscontroles. Op waarstaatjegemeente.nl/gezondheid staan gegevens over het tandartsbezoek van kinderen per wijk. Hiermee kan een gemeente in elke wijk op maat de juiste ondersteuning bieden. Deze cijfers staan achter de tegel ‘gezondheid’ onder het kopje ‘Gedrag en vaardigheden’[1] en zijn te vinden in het rapport Gezondheidsverschillen – wijkprofiel.

Met deze cijfers is verder onderzoek mogelijk. Via onderzoek kan duidelijk worden waarom kinderen in een specifieke gemeente niet naar de tandarts gaan. Als je als gemeente weet wat ervoor zorgt dat mensen in jouw gemeente niet naar de tandarts gaan, kun je een aanpak opzetten. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar de informatievoorziening over tandartszorg. Daarmee kun je verduidelijken dat die voor kinderen onder de achttien jaar gratis is. Of je kunt op zoek naar manieren om tandartsbezoek laagdrempeliger te maken, bijvoorbeeld door een tandartsbus bij de school.

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal over mondzorg vind je hier.

Kijk voor meer informatie over het terugdringen van gezondheidsverschillen naar de aanpak in jouw gemeente.

 

[1] Het thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van GezondIn en tot stand gekomen in samenwerking met VNG, VNG Realisatie, GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis. stimuleringsprogramma GezondIn ondersteunt gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak gezondheidsverschillen en wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Naar boven