Datum

Wil Voogt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Datum

Mr. drs. W.C. (Wil) Voogt kreeg op 26 april 2018 door de burgemeester van Utrecht een lintje opgespeld, behorend bij de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Wil zet zich al vele jaren in voor betere zorg aan vluchtelingen, migranten en uitgeprocedeerden. Als Inspecteur Volksgezondheid maakte zij zich hier sterk voor. Daarna o.a. als voorzitter van Lampion, dat zij 15 jaar geleden mede-oprichtte. Lampion is een netwerkorganisatie waarin landelijke organisaties samenwerken met het bundelen en verspreiden van informatie over zorg aan ongedocumenteerden. Pharos faciliteert Lampion en beheert de website www.lampion.info.

Het is mede dankzij haar inhoudelijke inzet, kritische houding en betrokkenheid dat de zorg voor ongedocumenteerden in Nederland nog steeds op een aanvaardbare manier geboden wordt en geregeld is. Mensen als Wil Voogt vormen dat onzichtbare netwerk dat de samenleving leefbaar en solidair houdt, met oog voor wat kwetsbaar en van menselijke waarde is.

 

Naar boven