Het voeden en inspireren van professionals en andere betrokkenen om goede hulp en zorg te leveren aan asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden

Drs. Evert Bloemen

Arts, senior adviseur/projectleider

Gezondheid(szorg) asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden – Medische aspecten van vreemdelingenbeleid – Terugkeer en gezondheid – Tolken in de zorg. Expertise op output: Scholing en training – Advisering

Publicaties, artikelen

Veilig in Nederland en dan…?
Gezondheidszorg voor vluchtelingen
Dé Verpleegkundig Specialist nummer 2 • juni 2017

Een briefje van de dokter…
Medische zaken in de asielprocedure

Validation of the Protect Questionnaire: A tool to detect mental health problems in asylum seekers by non-health professionals
Torture 28 (2): 56-71

Gezondheidszorg voor asielzoekers. Vooral psychische zorg is nodig.
Dé Verpleegkundig Specialist 11: 4-7

Psychische beoordeling asielzoekerskind deugt niet
Medisch Contact 50: 2456-2459.

Bewijs geleverd. Medisch Steunbewijs en medische beperkingen in asiel.
Journaal Vreemdelingenrecht  27: 57-69.

“Ik heb alle bewijzen op mijn lichaam”. De eerste ervaringen na anderhalf jaar iMMO.
Asiel- en Migrantenrecht 2013, 9: 454-460.

Huisarts en Vluchteling
Practicum Huisartsgeneeskunde. Amsterdam: Reed Elsevier  

“Medisch beperkt” in asiel
Asiel- & Migranten Recht, 2 (9): 398-406.

Zorg voor asielzoekers met psychische problemen: het perspectief van de zorgverlener
Utrecht / Amsterdam: ASKV / Pharos.

Kritiek op artsen IND: medische advisering in vreemdelingen zaken onder de maat
Medisch Contact ;65; 48: 2596-2599.

‘Ik kan niet alles vertellen…’ Asielzoekers met psychische problemen in de asielprocedure.
Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 63: 890-902.

‘Ongedocumenteerde vreemdelingen in beeld’
Vakblad Sociaal Werk, december 2019

‘Ze voelen dezelfde angst als toen’ – Interview over vluchtelingen en de coronacrisis.
NRC Handelsblad, vrijdag 17 april 2020.

Het voeden en inspireren van professionals en andere betrokkenen om goede hulp en zorg te leveren aan asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden