Het voeden en inspireren van professionals en andere betrokkenen om goede hulp en zorg te leveren aan asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden

Drs. Evert Bloemen

Arts, senior adviseur/projectleider

Gezondheid(szorg) asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden – Medische aspecten van vreemdelingenbeleid – Terugkeer en gezondheid – Tolken in de zorg. Expertise op output: Scholing en training – Advisering

Publicaties, artikelen

Veilig in Nederland en dan…?
Gezondheidszorg voor vluchtelingen
Dé Verpleegkundig Specialist nummer 2 • juni 2017

Een briefje van de dokter…
Medische zaken in de asielprocedure

Validation of the Protect Questionnaire: A tool to detect mental health problems in asylum seekers by non-health professionals
Torture 28 (2): 56-71

Gezondheidszorg voor asielzoekers. Vooral psychische zorg is nodig.
Dé Verpleegkundig Specialist 11: 4-7

Psychische beoordeling asielzoekerskind deugt niet
Medisch Contact 50: 2456-2459.

Bewijs geleverd. Medisch Steunbewijs en medische beperkingen in asiel.
Journaal Vreemdelingenrecht  27: 57-69.

“Ik heb alle bewijzen op mijn lichaam”. De eerste ervaringen na anderhalf jaar iMMO.
Asiel- en Migrantenrecht 2013, 9: 454-460.

Huisarts en Vluchteling
Practicum Huisartsgeneeskunde. Amsterdam: Reed Elsevier  

Medisch beperkt in asiel
Asiel- & Migranten Recht, 2 (9): 398-406.

Zorg voor asielzoekers met psychische problemen: het perspectief van de zorgverlener
Utrecht / Amsterdam: ASKV / Pharos.

Kritiek op artsen IND: medische advisering in vreemdelingen zaken onder de maat
Medisch Contact ;65; 48: 2596-2599.

‘Ik kan niet alles vertellen…’ Asielzoekers met psychische problemen in de asielprocedure.
Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 63: 890-902.

Het voeden en inspireren van professionals en andere betrokkenen om goede hulp en zorg te leveren aan asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden