(Geestelijke) Gezondheid voor iedereen, ongeacht achtergrond of opleiding.

Drs. Marjan Mensinga

Trainer/Adviseur

Laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden, ziektebeleving in andere culturen, GGZ, vluchtelingen, asielzoekers. Expertise op output: Laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden, ziektebeleving in andere culturen, GGZ (depressie, psychoses), werken als SPV/POH GGZ in een achterstandswijk, vluchtelingen en asielzoekers.

(Geestelijke) Gezondheid voor iedereen, ongeacht achtergrond of opleiding.

Naar boven