Pharos werksessies over samenwerken: een terugblik

Op 30 maart 2021 namen 39 trekkers van lokale en regionale coalities deel aan de werksessies over lokaal en regionaal samenwerken, georganiseerd door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Terugkombijeenkomst Kansrijk Samenwerken

In 2020 organiseerde Pharos een werksessie over Kansrijk Samenwerken waarin het samenwerkingsmodel van Common Eye werd geïntroduceerd. In dit model staan vijf aspecten voor een effectieve samenwerking centraal: ambitie, belangen, relatie, proces en organisatie. Op 30 maart vertelden de deelnemers tijdens de terugkombijeenkomst hoe zij dit model en de gedeelde kennis hebben ingezet in hun coalitie. De voorbeelden varieerden van ‘de ambitie van de coalitie formuleren’, ‘recht doen aan belangen van deelnemers en die expliciet maken’, en ‘samenwerkingsrelatie opbouwen: bij weerstand even persoonlijk bellen en doorvragen’.

Ook brachten deelnemers nieuwe vragen in, zoals ‘Hoe kan ik de doelgroep bij de aanpak Kansrijke Start betrekken?’, ‘Hoe kan ik een goed geslaagde coalitie vormen, met meerdere lagen (bestuurlijk/uitvoerend)?’ ‘Hoe kan ik de gesignaleerde knelpunten vertalen naar praktisch uitvoerbare verbeterpunten?’ ‘Hoe motiveer je gemeenten om Kansrijke Start als onderdeel binnen het lokaal preventieakkoord op te nemen?’

Werksessie Regionaal Samenwerken

Naast lokale coalities zien we steeds vaker ook regionale samenwerkingsverbanden rond Kansrijke Start ontstaan. Direct aansluitend op de sessie over Lokaal Samenwerken, organiseerden we een werksessie over Regionaal Samenwerken. In deze sessie werden een aantal werkzame elementen van regionale samenwerkingen gedeeld en voorbeelden toegelicht. In de subgroepen werd gesproken over hoe je een regionale samenwerking opstart en door ontwikkelt. Er was aandacht voor het belang van het leggen van de verbinding tussen lokale en regionale samenwerkingen en voor wie de regie heeft in een regionale samenwerking. Met een aantal betrokkenen zal dit onderwerp in een volgende bijeenkomst verder uitgediept worden.

 

Naar boven