Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) biedt hulp bij financiële nood

Heeft u cliënten met een urgente financiële hulpvraag? De Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) biedt in ruim 100 gemeenten in Nederland noodhulp. Voor coalities Kansrijke Start kan het interessant zijn om samenwerking te zoeken met een van de  lokale noodhulpbureaus.

Hoe werkt het?

Een SUN-noodhulpbureau kent aan mensen met een (incidentele) urgente financiële nood een gift of soms een renteloze lening toe om perspectief te bieden. Hulp- en dienstverleners kunnen de aanvragen doen voor hun cliënten. Bijvoorbeeld voor babyvoeding, leefgeld, medische kosten of een kinderbedje als voorliggende voorzieningen niet, onvoldoende of niet tijdig beschikbaar zijn. Ook kan de gift of lening de toegang tot schuldsanering, werk of school mogelijk maken. Een SUN-noodhulpbureau kan bij hoge urgentie, zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting zelfs meestal binnen 24 uur noodhulp verlenen en is er voor iedereen, ook voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.

Samenwerking zoeken

De coalitie Kansrijke Start Houten heeft onlangs de coördinator van SUN Lekstroom uitgenodigd om iets te vertellen over het noodhulpbureau. Dat werd als zeer zinvol ervaren. Een deel van de partners aan tafel kende het noodhulpbureau niet. Op www.sunnederland.nl kunt u zien of er in uw gemeente een noodhulpbureau actief is en vindt u contactgegevens. Overigens hebben sommige noodhulpbureaus vanuit de historie een andere naam dan SUN, bijvoorbeeld Fonds Bijzondere Noden. Neem vandaag nog een kijkje op de website van SUN Nederland!

Case: Aanvraag van een kwetsbare alleenstaande moeder met 4 kinderen (2 tot 12 jaar) 

Mevrouw woont op dit moment met vier kinderen in een klein appartement. Haar dochter heeft extra aandacht nodig; voor haar geestelijke gezondheid is het van belang dat zij haar eigen ruimte krijgt. Mevrouw heeft een woning toegewezen gekregen en deze geaccepteerd. De huidige woningcorporatie hanteert een opzegtermijn van een maand, waardoor er dubbele huur betaald moet worden. Er is bijzondere bijstand aangevraagd voor de eerste huurnota en voor de inrichtingskosten. Helaas is deze afgewezen; de gemeente gaf aan dat mevrouw had moeten sparen. Echter met een bijstandsuitkering, 4 kinderen en een vordering van 1000 euro die afbetaald moet worden, is haar budget te krap om te kunnen reserveren. Haar dochter kan echter echt niet langer in het huidige appartement blijven wonen. Kunnen verhuizen is dus erg belangrijk. Om deze reden is door de hulpverlener een aanvraag bij SUN ingediend. Deze is toegekend voor de eerste maand huur en inrichtingskosten.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor noodhulp kan digitaal worden ingediend door een hulp- of dienstverlener bij een noodhulpbureau in de woonplaats van de cliënt. Zie voor werkwijze de animatievideo op de website van SUN Nederland. Bij elke aanvraag wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen en of er sprake is van een urgente situatie. Daarna wordt de vraag gesteld of er een bestaande voorziening is vanuit de gemeente via bijvoorbeeld de bijzondere bijstand of het maatwerkbudget of dat er een beroep gedaan kan worden op organisaties als Stichting Leergeld of de Voedselbank. Wanneer er geen (tijdige) lokale voorzieningen zijn, kan het SUN-noodhulpbureau de middelen verzorgen. Noodhulp is een gift en is in beginsel eenmalig en voor een afgebakende periode. Voor het verkrijgen van een renteloze lening moet de cliënt kunnen aflossen. Hierdoor ontstaat een revolverend fonds waaruit andere mensen met financiële problemen weer een renteloze lening kunnen krijgen.

Het succes van de SUN-formule: samenwerking

Een SUN-noodhulpbureau kan alleen opgericht worden en effectief werken wanneer gemeente(n), hulp- en dienstverleners en donateurs samenwerken. Het noodhulpbureau maakt werkafspraken met lokale organisaties. Wanneer een partij, bijvoorbeeld een verloskundige of kraamverzorgster, geen werkafspraken heeft met een noodhulpbureau, maar wel een urgente nood signaleert dan kan altijd rechtstreeks contact opgenomen worden met de SUN-coördinator. De contactgegevens zijn te vinden via de landkaart op www.sunnederland.nl. De SUN-coördinator kijkt dan via welke weg er een aanvraag kan worden ingediend. Als het moet kan SUN binnen 24 uur een toekenning doen.

Ook een SUN-noodhulpbureau in jouw gemeente?

Is er nog geen SUN-noodhulpbureau actief in uw gemeente en is er wel behoefte aan? Neem dan contact op met de kwartiermaker van SUN Nederland in uw regio. Het geven van een presentatie aan de coalitie behoort tot de mogelijkheden. De contactgegevens vindt u op www.sunnederland.nl/contact.

Naar boven