Incompany training

Handhaven op een rookvrije omgeving: een training voor beheerders en beveiligers

Een rookvrije omgeving vanzelfsprekend maken, dat is de missie van de Rookvrije Generatie. Steeds meer bedrijven, sportverenigingen, scholen, speeltuinen en andere openbare plekken sluiten zich hierbij aan. Het streven is mooi, maar hoe zorg je voor handhaving? In deze training bieden we beheerders en beveiligers handvatten en praktische tips om plekken daadwerkelijk rookvrij te houden.

 • Beheerders, beveiligers en anderen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van een rookvrije omgeving
 • 1 dagdeel

Waarom deze training?

Roken is een van de belangrijkste oorzaken voor latere gezondheidsproblemen. Ook meeroken heeft schadelijke gevolgen. Een rookvrije omgeving is belangrijk om mensen te beschermen voor meeroken en rookgedrag te ontmoedigen. Want zien roken, doet roken. Echter, zonder goede handhaving in de praktijk wordt jouw organisatie niet rookvrij. De ervaring leert dat simpelweg opdragen dat beheerders en beveiligers hierop moeten handhaven weerstand kan opleveren. Sommigen zullen niet achter het beleid staan, zijn zelf roker of weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Door beheerders en beveiligers (handhavers) vanaf het begin te betrekken vergroot je draagvlak en bovendien kunnen ze meedenken over de praktische invulling van het rookvrij beleid. De training richt zich op het perspectief van de handhavers. We leggen uit wat meeroken met mensen en kinderen doet, waarom een rookvrije omgeving belangrijk is en geven praktische handvatten voor het aanspreken van individuen en groepen.

Wanneer inzetten?

De training kan het best ingezet worden voorafgaand aan het daadwerkelijk rookvrij worden van een organisatie of ruimte. Zo is iedereen optimaal voorbereid.

Inhoud van de training en leerdoelen

 • De deelnemers krijgen uitleg over wat meeroken met mensen en kinderen doet en waarom een rookvrije omgeving belangrijk is. De training is niet bedoeld om beheerders te vertellen dat roken slecht is.
 • Met de deelnemers wordt zowel het perspectief van de roker als de niet-roker bekeken, zodat ze voor beide groepen begrip krijgen.
 • De deelnemers bekijken filmpjes over dit onderwerp en delen hun eigen perspectief.
 • De deelnemers oefenen met elkaar en een acteur hoe zij mensen aan kunnen spreken op hun rookgedrag in een rookvrije omgeving. Zij krijgen tips en praktische handvatten om dit op een passende manier te doen. Want hoe ga je om met iemand die weigert te stoppen of iemand die agressief wordt?

Opzet en werkwijze

 • Het gaat om een training van een dagdeel.
 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en een ervaren trainingsacteur.
 • De training is praktisch van opzet. Je brengt het geleerde direct in de praktijk.
 • De trainers creëren een veilige en open sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • De training voeren we uit op locatie.
 • Aantal deelnemers: in overleg

Op maat

Iedere organisatie is anders. Er zijn verschillen in rookbeleid, huisregels en type handhavers. Daarom houden we voorafgaand aan de training een uitgebreide intake. Samen bekijken we hoe de training kan passen binnen het beleid en proces van jouw organisatie. We bekijken waar handhavers al in getraind zijn en hoe deze training daarop kan aansluiten. De training is dus steeds maatwerk, toegespitst op jouw organisatie.

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Deelnemers over de training

“De training werd heel leuk gedaan. Het was niet langdradig of saai. Er was een goede afwisseling”

“Ik ben nu zelfverzekerder. Ik heb geleerd om rustig en duidelijk te blijven in het aanspreken.”

“Het was goed om elkaar als collega’s te zien reageren in verschillende situaties”

Naar boven