Incompany training

Kindermishandeling en huiselijk geweld – als het om een migratie- of vluchtelingenachtergrond gaat

Als je als professional te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling in gezinnen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond kan je onzeker voelen. Weet ik wel genoeg van deze situatie om adequaat te handelen?

 • Medewerkers jeugdzorg, veilig thuis, cjg of andere professionals die met gezinnen werken
 • 1 dag

  In deze training wordt krijg je achtergrondinformatie en handvatten om in met zelfvertrouwen en voldoende kennis het gesprek met ouders en kinderen aan te gaan. Deze training kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.
  Optioneel: een extra module voor het oefenen van communicatie vaardigheden met een trainingsacteur.

  Na deze training:

  • Weet de deelnemer wat de rol is die cultuur speelt in visies op opgroeien en opvoeden;
  • Is de deelnemer bekend met mogelijke risicofactoren en specifieke vormen van kindermishandeling bij nieuwkomers (migranten, vluchtelingen);
  • Is de deelnemer beter toegerust om cultuursensitief en effectief om te gaan met situaties waar geweld samenhangt met de cultuur;
  • Heeft de deelnemer meer inzicht in de eigen belemmeringen in het bespreekbaar maken en het handelen bij kindermishandeling en hoe deze belemmeringen te voorkomen;

  ( Optioneel extra module: versterken (interculturele) communicatievaardigheden ) 

  Na deze training kan de deelnemer met meer kennis en zelfvertrouwen op cultuursensitieve wijze het gesprek met ouders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond aangaan, bij signalen of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

  Ingezette werkvormen:

  • Plenaire presentaties met achtergrondinformatie over opvoeding en communicatie in interculturele context, met veel ruimte voor interactie
  • Bordspel – inzicht in interculturele waarden en normen
  • Interculturele carrousel of andere interactiever werkvorm rond stellingen
  • Filmfragmenten
  • Casuïstiekbespreking

  Werkwijze:

  • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
  • We oefenen met interactieve werkvormen.
  • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
  • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
  • Maximaal 8-15 deelnemers.

  Accreditatie:

  Accreditatie bij SKJ wordt opnieuw aangevraagd

  Meer informatie en aanmelden

  Training@pharos.nl

  030-234 9800

  Naar boven