Incompany training

Vluchteling onder druk – vroegsignalering en aanpak psychische problematiek

Je krijgt achtergrondinformatie over de situatie waarin vluchtelingen zich bevinden en de psychische problematiek die zijn hebben. Je kunt psychische problematiek beter signaleren en daarmee voorkomen dat problematiek verergert.

 • Gemeentelijke teams: medewerkers van wijkteams, WMO, wijkverpleging of professionals in zorg en preventie.
 • 1 dag of 2 dagdelen

Waarom deze training?

Gemeenten hebben een opdracht voor de opvang van vluchtelingen/statushouders op het gebied van huisvesting en participatie. Daarnaast is er een gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van volksgezondheid om inzicht te hebben in de gezondheidsrisico’s van vluchtelingen/statushouders en te weten hoe daar met tijdige signalering, preventie en zorg op kan worden ingespeeld.

Inhoud van de training

Deze training legt het accent op preventie en zorg van de vluchtelingen/statushouders met psychische problematiek.  De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de gevolgen van vlucht en migratie
 • inzicht in kwetsbaarheid en veerkracht van de vluchteling/statushouder, omgaan met schokkende gebeurtenissen
 • inzicht in de beleving van (psychische) ziekte en het hulpzoekgedrag van vluchtelingen/statushouders
 • inzicht in diverse stressfactoren (bijvoorbeeld rond opvoeding, gezinshereniging, asielprocedure)
 • signaleren van psychische problemen of er sprake is van trauma
 • aanbod en hulpverlening rons psychische gezondheid van vluchtelingen/statushouders
 • cultuursensitief werken, welke vragen stel je?
 • lokale samenwerking

Opzet en werkwijze

 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van deelnemers
 • We werken samen met een getrainde sleutelpersoon met een vluchtelingenachtergrond
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Je wordt uitgenodigd vragen en twijfels te delen

Contact en kosten

Voor een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Naar boven