Wilt u deelnemen aan het onderzoek ‘Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld’?

Geachte heer, mevrouw,

We zoeken zorgverleners die willen deelnemen aan het onderzoek ‘Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld’.

Wie zoeken we: zorgverleners* werkzaam op een polikliniek nierfalen die de consultkaart-in-beeld ‘Blijvende schade aan uw nieren’ gebruiken of willen gebruiken.

*Zorgverleners zijn verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, nefrologen in opleiding, maatschappelijk werkers.

Over welk onderzoek gaat het?

Patiënten met nierfalen krijgen veel (nieuwe) informatie, en vinden het lastig om met al die informatie een weloverwogen keuze voor behandeling te maken. De consultkaart-in-beeld over ‘Blijvende schade aan uw nieren’ kan daarbij helpen. Op de kaart staat de belangrijkste informatie over de mogelijke behandelingen in beeld en korte teksten. De NFN en de NVN hebben de consultkaart-in-beeld samen ontwikkeld, met hulp van diverse zorgverleners. NFN en NVN zitten ook in het projectteam van dit onderzoek. Het betreft een kort onderzoek (6 maanden) naar het gebruik van de consultkaart-in-beeld in de praktijk.

Wat vragen we:

 1. Het Nivel wil graag ongeveer 5 consulten van u opnemen op video waarin u de consultkaart-in-beeld gebruikt. De patiënt is alleen in beeld als hij of zij daar toestemming voor geeft. Het opnemen gebeurt in de periode van maart tot juni 2022.
 2. In een gesprek met de onderzoeker kijkt u een aantal fragmenten uit uw consulten terug en reflecteert daarop.
 3. Er mogen zich meerdere zorgverleners per afdeling aanmelden voor het onderzoek. Per zorgverlener worden dan 5 consulten opgenomen.

Hoeveel tijd kost dat?

 • Het opnemen zelf kost u geen tijd want een medewerker van het Nivel zet de camera aan en weer uit. Deze onderzoeksassistent is niet aanwezig bij het consult zelf.
 • Het gesprek waarin u fragmenten terugkijkt en bespreekt kost 1 uur ongeveer. Dat gesprek plannen we een aantal weken na de opnames op een voor u geschikt moment.
 • We regelen alle logistiek met degene op uw poli die de afspraken met patiënten plant. We proberen om in een of twee weken alle opnames te plannen op voor u geschikte momenten.
 • De onderzoeksassistent van het Nivel informeert uw patiënt en regelt de toestemming. Dat gebeurt voorafgaand aan het consult.

Vragen? Of aanmelden?

De complete informatiebrief voor zorgverleners vindt u in de bijlage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen een van de onderzoekers:

Dr. Janneke Noordman, onderzoeker, j.noordman@nivel.nl, tel: 030-2729770

Prof. dr. Sandra van Dulmen, projectleider onderzoek, s.vandulmen@nivel.nl, tel: 030-2729703

Dr. Gudule Boland, projectleider, g.boland@pharos.nl, tel: 06-466 78 132

Of met dr. Caroline Douma (NFN) of drs. Karen Prantl (NVN).

 

INFORMATIEBRIEF VOOR ZORGVERLENERS

Betreffende deelname aan het onderzoek getiteld: Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld*

Geachte heer/mevrouw,

Wij vragen u om mee te werken aan een onderzoek naar Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld. In deze brief vindt u meer informatie over dit onderzoek.

Inleiding

Patiënten met nierfalen krijgen veel (nieuwe) informatie, en vinden het lastig om met al die informatie een weloverwogen keuze voor behandeling te maken. Voor gebruik in de spreekkamer is de consultkaart-in-beeld ontwikkeld: begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld.

In dit onderzoek willen we nagaan hoe de consultkaart-in-beeld voor nierfalen in de praktijk gebruikt wordt, hoe patiënten en zorgverleners het gebruik hiervan ervaren, en wat de voorwaarden en barrières zijn voor succesvolle implementatie van een consultkaart-in-beeld. Het project loopt van maart tot en met september 2022.

Doelstelling

Het doel van het project is om:

 • Kennis te verkrijgen en te delen over hoe de consultkaart-in-beeld voor nierfalen in de praktijk gebruikt wordt. In het onderzoek worden ook consultkaarten-in-beeld over artrose in de heup en de knie meegenomen.
 • Hoe een consultkaart-in-beeld bijdraagt aan het proces van samen beslissen en de mate waarin de patiënt, met gewone en met beperkte gezondheidsvaardigheden, deelneemt aan dit proces van samen beslissen.
 • Kennis te verkrijgen en te delen over de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie van keuzehulpen in begrijpelijke taal en beeld en de barrières die implementatie in de weg staan.

Wat wordt er van u gevraagd?

Als u meedoet, nodigen wij u uit voor:

 • Het maken van 5 video-opnames van uw consulten op de nierfalenpolikliniek (in de periode van maart tot juni 2022) waarin u de consultkaart-in-beeld voor nierfalen gebruikt. De deelnemende patiënten hebben voorafgaand aan dit consult toestemming gegeven voor de opname.
 • Het eenmalig terugkijken van fragmenten van uw opgenomen consulten samen met een onderzoeker van het Nivel of Radboudumc. U reflecteert samen met de onderzoeker op deze fragmenten en geeft aan wat u belangrijk vindt.

Ondersteuning bij de opnames

Als u meedoet zorgen de onderzoekers van het Nivel of Radboudumc voor een videocamera en statief. De onderzoekers kunnen u tevens helpen bij de installatie op uw locatie of begeleiding van het hele opnameproces. Ze zijn niet bij het consult zelf aanwezig.

Wat levert deelname u en uw collega’s op?

 1. Inzicht in uw gesprekken met patiënten met hulp van een consultkaart-in-beeld
 2. Inzicht in uw communicatiestijl.
 3. Inzicht in de strategieën die u inzet bij het aanpassen van uw communicatie aan het begripsniveau van de patiënt.
 4. U draagt bij aan het verbeteren van de gebruikershandleiding en aan het opstellen van een praktische implementatiehandleiding bij de consultkaart-in-beeld.
 5. De resultaten geven de NFN en NVN input voor mogelijke aanpassingen van de consultkaart-in-beeld zelf en verder beleid op het gebied van deze keuzehulpen.

Eindproduct uit het onderzoek voor uw afdeling

We verwerken de bevindingen in de bestaande gebruikshandreiking voor de consultkaart-in-beeld voor professionals in de nefrologie. Ook maken we een implementatiehandreiking voor poliklinieken, zorgorganisaties, beroeps-, branche- en patiëntenorganisaties.

Toestemming

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u om schriftelijke (of online) toestemming gevraagd. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Als u dat wenst worden daarna de persoonsgegevens verwijderd die in het onderzoek over u zijn verzameld. Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers.

Vertrouwelijkheid

De privacy van deelnemers wordt gegarandeerd. Alle deelnemers krijgen een nummer toegekend.

U komt herkenbaar in beeld op de video, maar de video wordt voorzien van een code die niet tot uw persoon herleidbaar is. De video’s en gegevens worden alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt van het Nivel, Pharos en het Radboudumc. De video’s worden opgeslagen in de Databank Communicatie van het Nivel, worden nooit openbaar gemaakt en kunnen niet voor juridische doeleinden gebruikt worden. Het onderzoek is voorgelegd aan de medisch-ethische toetsingscommissie (METC Oost-Nederland).

Het volledige onderzoeksprotocol is op te vragen bij de onderzoekers of projectleiders.

Wij hopen dat u mee wil werken aan dit onderzoek.  U kunt ons dit laten weten door contact op te nemen met een van de onderzoekers.

Hartelijk dank, mede namens de NFN en de NVN,

Dr. Gudule Boland, projectleider
g.boland@pharos.nl
tel: 06-46678132

Dr. Janneke Noordman, onderzoeker
j.noordman@nivel.nl
tel: 030-2729770

Dr. Maud Heinen, onderzoeker
Maud.Heinen@radboudumc.nl
tel: 06-51316211

Prof. dr. Sandra van Dulmen, projectleider onderzoek
s.vandulmen@nivel.nl
tel: 030-2729703

Betrokken organisaties

Het project Samen Beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld is een samenwerking van Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), Radboudumc (IQ Healthcare), Kennisinstituut van Medisch Specialisten, patiëntenverenigingen Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en beroepsverenigingen Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFF); met financiering van ZonMw in het kader van Uitkomstgerichte Zorg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel en het Radboudumc (IQ healthcare), in samenwerking met de hierboven genoemde partijen.

Naar boven