Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Deze informatie is niet meer actueel. We werken aan een update, maar die zal pas in januari af zijn. 

Nederlands | Arabisch | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Pools | Somalisch | TigrinyaTurks

怀孕、分娩及冠状病毒

由于冠状病毒,一切都发生了变化,每个人都经历着一段艰难的时刻。
对于孕妇及其伴侣,以及年幼婴儿的父母来说,亦是如此。

孕妇也可能感染上冠状病毒。
如果您出现以下症状,请致电助产士或医院:

 • 咳嗽
 • 打喷嚏
 • 流鼻涕
 • 咽喉痛
 • 发烧达到38.0度或更高

如果您出现上述症状,请先致电诊所或医院,并询问应如何应对。

鉴于目前冠状病毒的存在,将会发生哪些变化?

1. 分娩

 • 助产士与您商讨分娩的地点,在家中亦或医院中分娩。
 • 分娩时,您可以选择1位或2位人员陪同,例如您的丈夫和您的妹妹,或者一位女友。
  就此,请咨询助产士或医院确认,因为每个诊所或医院在这方面的规定都有所不同。
 • 请安排照顾孩子们的保姆。

2. 婴儿
在尚未出生时,您的婴儿不会因冠状病毒而患病。
在出生后,您的婴儿则可能患病。 就此,您可以采取以下防护措施:

 • 使用肥皂洗手
 • 使用一次性纸巾
 • 在内肘部打喷嚏和咳嗽
 • 不要同任何人握手、拥抱或亲吻
 • 与他人之间保持1.5米的距离。

3. 问题

若有任何疑问,请致电助产士所在诊所咨询。
您可能在妇科医生处就诊,这是一位针对女性的专科医生,这位医生将告知您如何应对。
如有任何疑问,可致电其所在医院。

4. 例行检查

 • 助产士或医生将告知您下次复查的时间。
 • 如果您有感冒或其他不适症状,请不要去诊所或医院。
 • 您的伴侣通常可以陪同您前往咨询复查或超声波检查, 就此请向助产士或医院咨询确认。

5. 住院期间

 • 婴儿出生后,仅允许一人来医院拜访,即那位陪同您分娩的人员,不允许其他人员来访。
 • 有时您需要在医院多待一段时间,这种情况下,请咨询医院进一步的安排规定。

6. 返家

分娩后的一周中,助产士将进行一次家访,并将在产妇护理的要求下进行家访。 如有疑问,
您可以随时致电助产士,或通过视频通话。

产妇护理为您提供家中的服务,她照顾并检查您和婴儿的状况,也将向你们解释如何避免患病。
产妇护理在您家中服务的期间,将不允许客人来家中探访。

您最好不要在家中接待访客,特别是有不适症状,例如咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、喉咙痛或发烧的访客,
这样才能减少冠状病毒的感染者人数。

7. 特殊防护服饰

工作人员在医院或您家中有时需要穿戴特殊的防护服饰,例如口罩、手套、护目镜或外套,
借此可以保护所有人免受冠状病毒的侵害。

8. 课程和团组

许多课程和团组被取消,请咨询是否安排网络形式的聚会。

助产士、产妇护理和妇科医生将竭尽所能为您和您的伴侣提供最佳的服务!

点击以下链接,可查询更多关于冠状病毒的信息:www.pharos.nl/coronavirus


2 juni – versie 4