Bijeenkomst

Bijeenkomst Inspiratie voor aanpak gezondheidsverschillen in de leefomgeving

Bijeenkomst

We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Een gezonde fysieke leefomgeving staat dan ook hoog op de agenda. Hoe wordt op lokaal niveau aan de gezonde leefomgeving en de benodigde sociaal-fysieke aanpak gewerkt? Hoe geef je dit vorm samen met de buurt en bewoners? En hoe kun je hiermee aan de slag? GezondIn (Pharos en Platform31) organiseert hiervoor een inspiratiedag.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je inspiratie en concrete aanknopingspunten. De bijeenkomst vindt plaats op 3 november 2023 van 10.00 tot 15.00 bij De zalen van zeven (Boothstraat 7, Utrecht). Meld je hier aan.

Waarom deze bijeenkomst?

In Nederland overlijden mensen met een lage opleiding zes jaar eerder dan mensen met een hoge opleiding. Ook ervaart deze groep mensen vijftien jaar lang een minder goede gezondheid aan het einde van hun leven. We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving eigenlijk voor impact op je gezondheid heeft en wat de meerwaarde is van een gezonde fysieke leefomgeving. Gemeenten geven daarom vorm aan een brede, lokale en duurzame aanpak van gezondheidsverschillen, met daarbij aandacht voor andere opgaven, zoals de relatie tussen het sociale domein en de fysieke leefomgeving.

Voor wie?

Gemeentelijke beleidsstragen en adviseurs op gebied van publieke gezondheidsbeleid/ sociaal domein en ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn betrokken ook experts welkom vanuit een GGD, ontwerp- of adviesbureau of bewonersnetwerken samen met de gemeente waar zij over de aanpak van de gezonde leefomgeving adviseren of het uitvoeren. Meld je dus vooral samen met je collega aan of een expertiseorganisatie.

Interactieve workshops

We gaan aan de slag met de brede aanpak voor gezondheidsverschillen in samenhang het ruimtelijke perspectief en in aansluiting op het GALA-SPUK. Koplopers delen hun inspirerende aanpakken, uitdagingen en praktijkvoorbeelden. In verschillende interactieve workshops ga je in gesprek en wissel je praktijkkennis uit met andere gemeenten en hun partners. Uiteraard is er veel ruimte om buiten het programma om met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te maken.

Programma

In een plenair ochtendprogramma gaan we in op actualiteit en nieuwe (praktijk)kennis over strategien voor gezonde stedelijke ontwikkeling en bijdragen van onder meer Hanneke Kruize, RIVM/lector Hogeschool Utrecht en Marianne Lefever, PosadMaxwan. In de middag zijn er interactieve workshops in kleine setting op onderwerpen als GALA-SPUK, omgevingsvisie en programma gezondheid, wijkgerichte aanpakken, aanpak voor stad en platteland wat maakt verschil en inbreng door koploper gemeenten.

Aanmelden

Meld je aan voor deze bijeenkomst via deze link.

Naar boven